Kielletyksi tulisi suoranaisen mainonnan lisäksi myös epäsuora mainonta ja muu luvattomien rahapelien myynninedistäminen. Sisäasiainministeriö voisi kieltää lainvastaisen markkinoinnin. Kieltoa voitaisiin tehostaa uhkasakolla.