Markkinointiviestintäalan kasvuodotukset ovat hivenen optimistisempia kuin teollisuuden ja palvelujen odotukset Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) barometrissä. Markkinointiviestintäala elää tyypillistä nousukauden loppua, jossa suhdannehuipulta on viimeisen vuoden aikana vähitellen laskeuduttu tasapainotilaan.

Toimistotyypeittäin mainos- ja mediatoimistojen tulevaisuudenodotukset ovat kääntyneet maltillisemmiksi. Viestintä-, digi- ja designtoimistojen odotuksissa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia, ja ne ovat hieman optimistisempia tulevaisuuden kasvun suhteen kuin mainos- ja mediatoimistot.

MTL-Barometrillä mitataan markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyritysten käsitystä toimialan suhdannekehityksestä lähitulevaisuudessa. Tutkimus tehdään neljännesvuosittain. Toisen vuosineljänneksen kysely lähetettiin 363 yritykselle, joilta vastauksia saatiin 27.5. – 12.6­. välisenä aikana. Vastaajien määrä oli 118, joka edustaa noin 200 miljoonan euron myyntikatetta. Tulokset on painotettu yrityskoon mukaan.