”Julkishallinnon organisaatiot ovat toimittajien näkökulmasta viestinnässään edelleen etulyöntiasemassa yrityksiin nähden, vaikka yritystenkin tarjoamaa tietoa pidetään hyvin luotettavana”, Infor Consultingin johtava viestintäkonsultti Pete Saarnivaara sanoo.

”Julkisyhteisöillä olisi mahdollisuus profiloitua jatkossa entistäkin enemmän asiantuntijaorganisaatioina. Toimittajat ovat erittäin kiinnostuneita yhteisöjen tuottamasta tutkimustiedosta ja yhteisöjen asiantuntijoita pidetään keskimäärin erittäin kiinnostavina haastateltavina. Julkisyhteisöjen ja järjestöjen kanssa asioidessaan toimittajat suosivat myös epävirallisia kontakteja ja tapaamisia enemmän kuin yritysten kanssa asioidessaan.”

Toimittajat suosivat sähköistä viestintää

Toimittajat hakevat yrityksistä ja yhteisöistä tietoa ennen kaikkea niiden verkkosivuilta. Myös muiden sähköisten viestintäkanavien asema on vahva. Uutena kanavana verkkosivujen ja sähköpostin rinnalle ovat nyt nousseet myös erilaiset sähköiset julkaisut.

”Tutkimus osoittaa, että verkkoviestinnän ymmärtäminen on yrityksille ja yhteisöille entistä tärkeämpää. Lisäksi on hyvä huomata, että toimittajien kaipaamaa vuoropuhelua on mahdollista rakentaa myös verkossa”, tutkimuksesta vastannut viestinnäntutkija Hanna Reinikainen kommentoi.

Viestinnän asiasisällöistä toimittajia kiinnostavat eniten yritysten ja yhteisöjen tavoitteet ja tulevaisuudensuunnitelmat. Yhteiskuntavastuu kiinnostaa toimittajia edelleen, mutta pörssiyhtiöiltä tietoa yhteiskuntavastuusta ei kaivata yhtä paljon kuin listaamattomilta yhtiöiltä.

Mediabarometri toteutettiin tänä keväänä kymmenennen kerran. Tutkimuksessa oli mukana 45 suomalaista yritystä ja yhteisöä, joiden mediaviestintää arvioi kaikkiaan 524 toimittajaa. Tutkimus toteutettiin maalis-huhtikuussa 2008.

Viestintätoimisto Infor Consulting tarjoaa viestinnän tutkimus-, suunnittelu- ja konsultointipalveluja sekä viestinnän toteutusta talous- ja sijoittajaviestinnässä, sidosryhmä- ja mediasuhteissa, markkinointiviestinnässä, sisäisessä viestinnässä ja kriisi- ja muutosviestinnässä. Infor Consulting kuuluu TAT-ryhmään. www.inforconsulting.fi

Tämän tiedon välitti Cision tiedotepalvelu, http://newsroom.cision.com

Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:

PDF