Hän siirtyi Dialogiin Forma Publishing Groupin kustannusjohtajan ja Kotivinkin päätoimittajan tehtävistä.

Jessica Leino on nimitetty Dialogiin AD:ksi. Jessica on aiemmin toiminut mm. Viini-lehden AD:na.

Kirsi Maijala on nimitetty Dialogiin Pirkka.fin tuottajaksi. Kirsi toimii äitiysvapaan sijaisena.

Teijo Kuusela on nimitetty Dialogiin Pirkka-lehden toimitussihteeriksi. Hän toimi aiemmin Meidän Mökki -lehden toimitussihteerinä.