Opetusministeriön asettama selvitysmies Mikko Tulokas jätti viime viikolla selvityksensä työsuhdeolettaman ottamisesta tekijänoikeuslakiin. Selvityksessä ehdotetaan, että jos työntekijä on luonut teoksen täyttäessään työsuhteesta johtuvia työtehtäviään, työnantajalla olisi oikeus käyttää teosta ja määrätä siitä toimintansa edellyttämällä tavalla, jollei alan vakiintuneesta käytännöstä muuta johdu taikka toisin ole sovittu.

Euroopan journalistiliittojen mielestä on käsittämätöntä, että tällaista esitetään nyt Suomessa, vain muutama kuukausi sen jälkeen kun Tanskassa vastaava esitys on hylätty tarpeettomana.

”Meidän on yhdessä autettava suomalaisia tämän lakiesityksen kaatamisessa”, sanoi Tanskan Journalistiliiton puheenjohtaja Mogens Blicher Bjerregård.

”Tanskassa 1990-luvun puolivälissä ehdotettiin tätä ja me sanoimme että laki on tarpeeton, pystymme kyllä sopimaan asioista. Sen jälkeen olemme kerta toisensa jälkeen sopineet ja osoittaneet olleemme oikeassa. Kun äskettäin taas tehtiin lakiesitys, kykenimme osoittamaan että lain säätäminen työmarkkinoilla sovittavasta asiasta olisi typerää ja tarpeetonta”, sanoi Bjerregård.

Myös ranskalaisilla oli samanlaisia kokemuksia 1990-luvun puolivälistä, kertoi Mario Guastoni. Ranskalaisten, kreikkalaisten ja saksalaisten esityksestä EFJ:n hallitukselle ja toimistolle annettiin tehtäväksi valmistella yhteisiä esiintymisiä Suomen Journalistiliiton toiminnan tueksi jo kesän aikana.