Viestinnän Keskusliitto kannattaa työnantajaolettaman ottamista lakiin, mutta näkee Mikko Tulokkaan esityksessä tulkinnanvaraisia kohtia. Niiden todellinen sisältö selviää todennäköisesti vasta tulevaisuudessa oikeuskäytännön myötä.

Tulokkaan ehdotus on suppeampi kuin jo voimassa oleva vastaava sääntö koskien työ- ja virkasuhteessa luotuja tietokoneohjelmia, jotka niin ikään nauttivat tekijänoikeudellista suojaa.

”Tekijänoikeuslain selkeyden ja yleisen oikeusvarmuuden vuoksi olisi ollut toivottavaa, että tietokoneohjelmia koskevaa sääntelyä olisi laajennettu koskemaan myös muita teoksia. Menettely, joka on ollut voimassa jo vuodesta 1991, on toiminut tietokone-ohjelmien kohdalla hyvin ja täyttänyt sille asetetut odotukset”, huomauttaa toimitusjohtaja Håkan Gabrielsson Viestinnän Keskusliitosta.

”Vastaavanlainen sääntely myös muiden teosten osalta olisi perusteltua”, hän toteaa.

Monimutkainen sääntely

”Ehdotettu sääntely on myös varsin monimutkainen. Tästä huolimatta ehdotus on omiaan tehostamaan tekijänoikeuksien käyttöä ja siten turvaamaan työpaikkoja tietoyhteiskunnassa. Esitys sisältää elementtejä, jotka vievät tekijänoikeuslainsäädäntöämme oikeaan suuntaan”, Gabrielsson linjaa.

Ehdotus ei miltään osin muuta vapaasti toimivien tekijöiden ja taiteilijoiden tekijänoikeudellista asemaa eikä siihen ole Gabrielssonin mukaan myöskään tarvetta. Sopimusvapauden korostuminen selvitysmiehen ehdotuksessa on hyvä asia.