Perinteisten televisio- ja radiolähetysten rinnalle ovat nousemassa mm. mobiili- ja nettilähetykset. Tekijänoikeuslakia pitäisi muuttaa niin, että oikeuksista sopiminen tehostuu.

”Katsojien ja kuulijoiden pitäisi voida seurata ohjelmia myös netin ja puhelimen kautta”, toteaa lakiasiainjohtaja Satu Kangas Viestinnän Keskusliitosta.

”Käytännössä on ongelma, että lähettäjäyrityksen on sovittava tekijänoikeudet erikseen kaikista eri lähetysmuodoista. Neuvottelut voivat kestää vuosikausia eikä takeita lopputuloksesta ole. Lakia pitäisi muuttaa niin, että sama ohjelmisto voitaisiin jakaa yhdellä kertaa eri reittejä pitkin”, hän jatkaa.

Opetusministeriön asettama monikanavajakelua selvittävä työryhmä luovutti loppuraporttinsa 9.6.2008 kulttuuriministeri Stefan Wallinille. Tv- ja radioyhtiöitä, operaattoreita ja laitevalmistajia edustavat työryhmän jäsenet pitävät lain muuttamista välttämättömänä, jotta uutta teknologiaa päästään nopeasti hyödyntämään ohjelmien lähettämisessä ja vastaanottamisessa. Loppuraporttiin sisältyy ehdotus tarvittavasta lainmuutoksesta. Tekijöiden edustajat olivat työryhmässä haluttomia muuttamaan nykytilaa.

”Olemme jo kertaalleen maksaneet lähetysten tekijänoikeudet koko Suomen kansaa varten. Mielestämme ei ole perusteltua, että joudumme maksamaan saman sisällön samanaikaisesta jakelusta uudelleen”, painottaa ohjelmistoaluejohtaja Olli-Pekka Heinonen Yleisradiosta.

”On myös tekijöiden etu, että ohjelmien levitys tehostuu ja syntyy kysyntää myös kokonaan uudenlaisille palveluille”, hän huomauttaa.

”Tekijänoikeuksien pitäisi myötävaikuttaa tietoyhteiskuntakehitykseen, ei olla sen esteenä”, toteaa johtaja Jorma Miettinen Suomen Televisioiden Liitosta. ”On valitettavaa, ettei työryhmä päässyt yksimieliseen esitykseen. Päätöksentekijöille jää nyt vapaat kädet tehdä aidosti toimialan kehitystä edistävä ratkaisu”, hän korostaa.