Mobiilimarkkinointi on maailmalla voimakkaassa kasvussa. Leppäniemen mukaan mobiilimarkkinointiin liitetään kuitenkin paljon vääriä uskomuksia, jotka ovat hidastaneet sen yleistymistä Suomessa. Erityisesti mobiilimarkkinoinnin rinnastaminen yksinomaan matkapuhelimeen vastaanotettaviin mainoksiin on johdattanut keskustelun pahasti sivuraiteille, hän sanoo.

“Valitettavan usein mobiilimedian tarjoamat interaktiivisen markkinointiviestinnän mahdollisuudet jätetään kokonaan hyödyntämättä. Mobiilimedia on parhaimmillaan markkinointiviestinnässä, jossa kuluttaja toimii dialogin aktiivisena osapuolena.”

Väitöskirjatutkimus tarjoaa avaimia mobiilimarkkinoinnin toimintaympäristön ymmärtämiseen ja luo vahvan pohjan yritysten markkinointistrategioiden uudistamiselle. Tutkimuksessa tarkastellaan eri toimijoiden rooleja mobiilissa ekosysteemissä ja kuvataan yksityiskohtaisesti toimenpiteet, joilla mobiilimedia integroidaan osaksi yritysten markkinointitoimintoja.

Tutkimuksessa selvitettiin myös suomalaisten kuluttajien osallistumista mobiilimarkkinointikampanjoihin. Vastoin yleistä olettamusta innokkaimmat osallistujat eivät näytäkään löytyvän teinien keskuudesta vaan aktiivisimmin tekstiviestikampanjoihin osallistuivat 36–45-vuotiaat kuluttajat. Lisäksi naiset osallistuivat tekstiviesteillä erilaisiin markkinointikampanjoihin ja TV-ohjelmiin huomattavasti miehiä aktiivisemmin.

Kaiken kaikkiaan väitöskirjatutkimus luo käsitteellistä ja teoreettista pohjaa mobiilimediaan suuntautuneelle markkinointitutkimukselle sekä tarjoaa mainonnan ja markkinoinnin ammattilaisille konkreettisia työkaluja mobiilimarkkinointikampanjoiden toteuttamiseen.