Mobiilikirjan julkistus noudatteli siis tavallaan Pääministerin morsian -kirjan lanseeraustapaa, jossa Susan silloinen Kuronen julkisti ensin vain kirjansa kannet ja vasta jonkin ajan kuluttua itse kirjan.

“Mobiilimarkkinoinnin parhaat käytännöt” on ensimmäinen suomalainen kirja, jossa myös hyödynnetään uutta mobiiliteknologiaa tuomalla älykoodien avulla painettuun kirjaan myös verkko- ja mobiililiittymät. Näin kirjaan on liitetty elävää kuvaa ja ääntä, ja kirjan esimerkkejä voidaan jatkuvasti päivittää.

Erityisesti Japanissa jo varsin laajasti käytössä olevien älykoodien yleistymistä myös Suomessa, ennakoi julkistamisseminaarissa puhunut Michelsson. Kaiken kaikkiaan kirjan kirjoittajat uskovat mobiilimarkkinoinin olevan Suomessa juuri nyt selkeässä käännekohdassa. Mobiili on noussut aikaisemmasta promootio- ja asiakaspalvelukanavasta uudeksi keinoksi lujittaa ja kehittää asiakas- ja brändisuhdetta.

Älykoodeja on hyödynnetty Suomessakin jo esimerkiksi automainonnassa. Mainokseen sijoitetusta älykoodista kännykällä otettu kuva avaa esimerkiksi auton esittelyvideon, josta pääsee siirtymään edelleen varamaan vaikkapa koeajon. Homman toimiminen edellyttää kännykältä tosin tiettyä tasokkuutta. Vähänkään vanhemmilla malleilla tämän kanavan hyödyntämisestä ei kannata haaveillakaan.

Mobiilimarkkinoinnin lähiajan trendejä ennakoinut Michelsson piti älykoodien yleistymistä ehdottomasti ykkösasiana. Muita ilmiöitä hänen tulevaisuuslistallaan olivat mm. mobiili-tv ja mobiilimaksukanavien kehittyminen eli luottokortin integroiminen kännykkään, joka sekin on esimerkiksi Japanissa viety jo varsin pitkälle .

Mobiilipalveluista on tullut osa ihmisten arkea, ja mobiililaitteita käytetään sujuvasti moneen eri tarkoitukseen. Muita mobiilipalveluita ja markkinointikeinoja ovat mm. paikantamiseen ja yhteisöllisyyteen liittyvät palvelut, hakukonemarkkinointi, erilaiset asiakaspalvelun muistutusviestit sekä kaupankäyntiin, asiointiin ja maksamiseen liittyvät palvelut.

Kirjassa avataan kymmenien case-esimerkkien avulla mobiilimarkkinoinnin parhaita käytäntöjä niin Suomesta kuin maailmaltakin.

Kirjan kirjoittajista Thomas Michelsson on toiminut tutkijana Helsingin kauppakorkeakoulussa (HSE) ja Svenska Handelshögskolanissa. Hänen tutkimusaiheitaan ovat olleet mm. mobiilimarkkinointi, digitaalisten kanavien hyödyntäminen asiakassuhteiden hoitamisessa ja Web 2.0:n tyyppiset yhteisöpalvelut.

Mika Raulas on puolestaan tunnettu digitaalisen markkinoinnin ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan asiantuntija. Hän konsultoi ja valmentaa yrityksiä asiakassuhteiden johtamiseen ja asiakastiedon hyödyntämiseen erikoistuneissa konsulttiyhtiöissä, ICMI Oy:ssä ja IPSS Oy:ssä. Lisäksi Raulas on ollut vuodesta 1992 Helsingin kauppakorkeakoulussa (HSE) tutkijana ja opettajana, aihealueinaan mm. uusien (digitaalisten)markkinointimuotojen ja -kanavien käyttötavat sekä asiakaslähtöisen liiketoiminnan sekä palvelujen strategiat ja läpivienti organisaatioissa.

Mobiilimarkkinointi naisten suosiossa

Kiitollisinta mobiilimarkkinoinnin kohderyhmää ovat naiset. He osallistuvat nimittäin huomattavasti miehiä aktiivisemmin tektiviestillä erilaisiin markkinointikampanjoihin ja tv-ohjelmien äänestyksiin. Tämä käy ilmi kauppatieteen ja valtiotieteiden maisteri Matti Leppäniemen Oulun yliopistoon tekemästä väitöskirjasta. Leppäniemi väittelee aiheesta 7. kesäkuuta.

Innokkaimmin tekstiviestikampanjoihin osallistuvat Leppäniemen tutkimuksen mukaan 36-45 -vuotiaat kuluttajat. Oulun yliopiston tiedotteen mukaan väitöskirjassa tarkastellaan eri toimijoiden rooleja mobiilissa ekosysteemissä ja kuvataan toimenpiteet, joilla mobiilimedia integroidaan osaksi yritysten markkinointitoimintoja.

MARKKU HURMERANTA

Markku Hurmeranta
Markku Hurmeranta