Parlamentti hyväksyi ylivoimaisella enemmistöllä Suomen ulkoministeriksi siirtyneen Alexander Stubbin tekemän mietinnön EU-lobbauksen pelisääntöjen uudistamisesta.

Parlamentti haluaa lobbareille pakollisen rekisteröinnin. Se tukee komission ehdotusta toimielinten – neuvoston, komission ja parlamentin – yhteisestä rekisteristä. Lobbarin on tehtävä ilmoitus lobbauskuluistaan. Lobbausta koskevien menettelysääntöjen rikkomisesta seuraisi sanktioita.

Kirkot eivät ole lobbareita

Saksalainen mietinnön esittelijä Ingo Friedrich kommentoi liberaalidemokraattien ehdotusta sisällyttää kirkot lobbausjärjestöjen listaan sanomalla, että “kirkot ovat sopimusten mukaan kumppaneitamme, eivät lobbareita”.

Sosialidemokraattien Carlos Carnero (Espanja) kertoi hänen ryhmänsä tukevan vihreiden ehdotusta siitä, että rekisteri tulisi voimaan ennen 2009 eurovaaleja. Ehdotus kuitenkin torjuttiin äänestyksessä.

Säännöt ratkaisevia uskottavuudelle

Eurokansanedustaja Anneli Jäätteenmäki (liberaalidemokraattien ALDE-ryhmä, keskusta) kertoi, että hänen ryhmänsä on erityisen tyytyväinen päätökseen tehdä rekisteristä pakollinen.

Vasemmiston GUE/NGL-ryhmän saksalaisjäsen Sylvia-Yvonne Kaufmann arvioi, että selkeät säännöt lobbauksesta ovat “ratkaisevia EU-lainsäädännön uskottavuudelle”.

Parlamentilla on jo käytössään pakollinen rekisteri ja menettelysäännöt lobbareille. Brysselissä toimii arviolta 15 000 lobbaria ja 2 500 lobbausjärjestöä; noin 5 000 edunvalvojaa lobbaa erityisesti parlamenttia.