Suomen vaalirahoitusta Greco pitää käytännössä korruptoinuneena, mistä tulee päästä irti. Puoluejohtajien uusin esitys on askel Grecon vaatimaan suuntaan, joka on kuitenkin huomattavasti tiukempi kuin nyt annettu yleisluontoinen suositus.

Greco on antanut aikaa Suomelle muuttaa tapojaan vuoden 2009 kesäkuun loppuun.

Greco toteaa, että nykyiseen järjestelyyn, jolla pyritään tehostamaan poliittisen rahoituksen läpinäkyvyyttä ja tilivelvollisuutta sekä viime kädessä vahvistamaan poliittisen prosessin luotettavuutta yleisön kannalta, tulisi harkita parannuksia. On ratkaisevan tärkeää, että poliittinen
rahoitus sekä on riippumatonta epäasiallisesta ulkoisesta vaikuttamisesta että mielletään siitä riippumattomaksi. Tässä yhteydessä suomalaiset tiedotusvälineet ovat raportoineet merkittävän kriittisesti puolueiden ja ehdokkaiden rahoituksesta, Greco toteaa.

Lue Grecon raportti