Päätöksen taustalla on tarve yhdenmukaistaa yhtiön operatiivista ja juridista rakennetta erityisesti sähköisessä liiketoiminnassa.

Yhtiörakenteen muutos ei vaikuta lehtien asemaan eikä Sanoman nykyiseen tulosyksikkörakenteeseen. Sillä ei ole myöskään henkilövaikutuksia.