Puoluejohtajat sopivat 27.5.2008, että oikeusministeriö valmistelee
pikaisesti hallituksen esityksen vaalirahoituslain muuttamiseksi siten, että ilmoitettavan tuen raja kunnallisvaaleissa lasketaan nykyisestä 1 700 eurosta 1 000 euroon ja vaalikampanjoiden menot tulee eritellä. On epäselvää, tarkoittaako erittely yksittäisten mainoskulujen julkistamista mediakohtaisesti.

Hallitus antaa muutoksia koskevan esityksen eduskunnalle kesäkuussa. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vielä ennen syksyn kunnallisvaaleja.

Lisäksi kaikkien vaalien osalta sovittiin, että valmistellaan perustuslain vaatimukset täyttävä sääntely vaalituen ylärajasta. Syksyn kunnallisvaalien osalta ylärajasta sovitaan puolueiden välisellä sopimuksella ja muiden vaalien osalta valmistelu tehdään toimikunnassa. Kunnallisvaaleissa puoluejärjestöjen ulkopuolisen tuen ylärajaksi sovittiin 3 000 euroa ja eduskuntavaaleissa 6 000 euroa.

Nykyisen vaalirahoituslain tulkinnanvaraisuus edellyttää lainsäädännön perinpohjaista uudistamista. Lain kokonaisuudistuksen valmistelemiseksi ministeriö asettaa toimikunnan jo kuluvalla viikolla. Toimikunnan tehtävänä on laatia ehdotukset, jotka lisäävät poliittisen rahoituksen läpinäkyvyyttä ja ottavat myös huomioon Euroopan neuvoston korruptionvastaisen toimielimen GRECO:n (Group of States against Corruption) Suomelle joulukuussa 2007 antamat suositukset.