Hallituksen esityksen mukaan viranomaiset voisivat puuttua verkko- ja viestintäpalveluyhteyksiin aseellisten kriisien lisäksi myös erityisen vakavissa taloudellisissa kriiseissä, suuronnettomuuksissa ja vaarallisten tartuntatautien levitessä.

Esityksen mukaan verkkoyhteydet tiettyyn maahan tai kansainvälisiin palveluihin voitaisiin katkaista liikenne- ja viestintäministeriön päätöksellä. Ministeriö voisi myös velvoittaa teleyrityksen estämään tilapäisesti sähköposti- ja tekstiviestiliikenteen. Lisäksi Viestintävirasto voisi peruuttaa radioluvan, muuttaa sen ehtoja ja kieltää radiotaajuuden käytön.

IPIn Suomen ryhmän mielestä esitetyt oikeudet puuttuisivat verkko- ja radioviestintään niin olennaisella tavalla, etteivät ne ole perusteltavissa taloudellisissa kriiseissä, suuronnettomuuksissa ja pandemiatilanteissa. Tällaisissa oloissa viranomaisten on päinvastoin huolehdittava verkko- ja teleyhteyksien häiriöttömästä toimimisesta, jotta tiedonvälitys kansalaisille onnistuisi mahdollisimman hyvin.

Sen sijaan sähköisiin viestintäjärjestelmiin kohdistuva hyökkäys on yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta niin vakava uhka, että se olisi syytä kirjata valmiuslakiin omana poikkeustilanteenaan.

Kansainvälinen lehdistöinstituutti IPI puolustaa sanan- ja ilmaisunvapautta sekä pyrkii suojelemaan journalisteja ja helpottamaan heidän työtään. Järjestöön kuuluu päätoimittajia, kustantajia ja johtavia toimittajia yli 120 maasta.

IPI:n Suomen ryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Janne Virkkunen.