Graafisten suunnittelijoiden ammatillinen järjestö täyttää 75 vuotta. Grafia julkistaa lähiaikoina suositukset suunnittelupalveluiden ostajille. Suosituksilla Grafia haluaa auttaa visuaalisen viestinnän palvelujen hankkimisessa.

Grafia on keskellä vilkasta kevättä; 28.5. avataan Pariisin Designmuseossa L’affice 100 % Finlande 1907–2007, joka käsittää Vuoden Huiput 2007 -näyttelyn sekä suomalaista julistetaidetta sadan vuoden ajalta ja kesäkuun 13. päivä vietetään Mikkelin taidemuseon ja Grafian kahdeksatta kertaa järjestämän kuvitustriennalen avajaisia Mikkelissä.

Grafian historiaa

Taiteilijat, jotka tekivät myös mainoksia ja kuvittivat lehtiä sekä kirjoja, olivat jo pitkään suunnitelleet omaa yhdistystä. 22.5.1933 Taidehallin klubille kokoontui joukko nimekkäitä taiteilijoita perustamaan Suomen Piirtäjäliittoa (nyk. Grafia). Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin taiteilija Albert Gebhard.

Suomen Piirtäjäliiton keskeinen tavoite oli edistää ja tehdä tunnetuksi suomalaista käyttögrafiikkaa ja piirustustaidetta näyttelyiden, esitelmätilaisuuksien ja julkaisutoiminnan avulla.

Vuonna 1946 Taidehallissa järjestettiin näyttely, jossa esiteltiin kokoelmaan lahjoitettuja, tunnettujen suomalaisten taiteilijoiden kuvituksia, kaikkiaan 347 piirrosoriginaalia. Grafia luovutti kokoelman Lahden taidemuseolle 1981. Graafisen suunnittelun tehtäväkenttä laajeni 1960-luvulta alkaen. Mainonnan suunnittelu työllisti entistä enemmän graafisia suunnittelijoita, samoin televisio-, näyttely- ja yritysgrafiikka.

Grafia järjesti Vuoden Huiput -kilpailun ensimmäisen kerran vuonna 1981. Palkitut työt julkaistiin vuosikirjana, ja näin on tehty sen jälkeen joka vuosi. Vuoden Huiput -kirjasarjaa voisikin kutsua merkittäväksi kulttuuriteoksi. Käyttögrafiikan tuotteiden taltioiminen painetussa muodossa on nykyään entistä tärkeämpää, sillä digitaalisten originaalien säilymisestä ei ole riittävää varmuutta.

Grafia nimi otettiin käyttöön vuonna1964, jolloin liiton nimeksi tuli Taidepiirtäjäin liitto GRAFIA Tecknarförbund r.y. Vuonna 1971 yhdistyksen nimi lyhennettiin nykyiseen muotoonsa.