“Tutkimus kuvastaa hyvin sitä tosiasiaa, että verkkokauppa on itsessään markkinointitoimi. Verkon vahvuutena on asiakkaiden tunnistettavuuden lisäksi erinomainen kohdistettavuus. Näin myynnin ja markkinoinnin suunnitelmallisella toteuttamisella pystytään saamaan konreettisia ja mitattavia tuloksia”, tiivistää Gagarin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski.

Gagarin keväällä tekemään kyselyyn osallistui noin 200 suomalaista verkkokauppiaista. Kooltaan yrityksistä 91 % oli alle 10 hengen organisaatioita, jotka vastaavat perinteistä suomalaista yritysrakennetta. Yleisimmin verkkokaupan perustamisen syynä oli ollut yrityksen halu kasvattaa asiakaskuntaansa sekä liiketoimintaansa.

Tutkimuksen mukaan verkkokaupan markkinointiin ja asiakkaiden käyttäytymisen seurantaan käytettävät resurssit olivat vielä pieniä. Yli puolella tämä tarkoittaa keskimäärin alle 1.000 euron vuosipanostusta markkinointiin.

Vastanneista 75 % kertoo hyödyntävänsä internetin omia markkinointivälineitä, Internetmarkkinoinnin yleisin hyödyntämistapa on erilaisten hakukoneisiin liittyvien markkinointimuotojen käyttäminen. Ammattilaisten apua verkkokaupan markkinoinnin suunnittelussa käyttää 19 % vastanneista. Sivustojen mittarointiin ja asiakkuuksien analysointiin kiinnittää huomiota noin 2/3 verkkokauppiaista.