Internet on suomalaisten mielestä hyödyllisin media, todetaan Sanomalehtien Liiton TNS Gallupilla teettämässä tutkimuksessa.
Sanomalehti jää toiseksi hyödyllisyydessä.

Vastaajista 76 prosenttia pitää internetiä hyödyllisenä mediana. Sanomalehteen tämän ominaisuuden liittää 73 prosenttia, televisioon 60 prosenttia, radioon 49 prosenttia, aikakauslehtiin 22 prosenttia ja ilmaisjakelulehtiin vain 21 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi Sanomalehtien Liiton TNS Gallupilla teettämästä Medioiden mielikuvat -tutkimuksesta, johon vastasi 1 141 yli 15-vuotiasta suomalaista maalis–huhtikuussa 2008.

Suomalaisista 81 prosenttia pitää sanomalehtiä arvostettuina. Televisioon tämän ominaisuuden liittää 58 prosenttia, radioon 44, aikakauslehtiin 22 ja internetiin 14 prosenttia.

Muita sanomalehtien vahvimpia ominaisuuksia ovat tutkimuksen mukaan asiantuntevuus, ajankohtaisuus ja hyödyllisyys. Luotettavina sanomalehtiä pitää 71 prosenttia vastaajista, kun seuraavaksi luotetuin väline televisio ylsi 47 prosenttiin.

”Tulokset ovat todella positiivisia sanomalehtien kannalta. Suomalaiset arvostavat sanomalehtien perinteisiä vahvuuksia ja pitävät niitä tärkeimpinä perusteina myös lehden tilauspäätökselle”, kertoo johtaja Sirpa Kirjonen Sanomalehtien Liitosta.

Iltapäivälehdistä puheenaiheita

Iltapäivälehtien mielikuvaa kysyttiin erillään muista sanomalehdistä. Suomalaisten mielestä ne ovat paras media antamaan arjen puheenaiheita. Iltapäivälehtien vahvuuksia ovat myös rohkeus, yllätyksellisyys ja viihdyttävyys.

Luottamus oman lehden uutisiin erittäin korkealla

Suomalaisten luottamus oman sanomalehden uutisiin on pysynyt erittäin korkealla tasolla. Sanomalehtien Liiton TNS Gallupilla teettämän seurantatutkimuksen mukaan 91 prosenttia suomalaisista pitää oman sanomalehtensä uutissisältöä erittäin tai melko luotettavana.

Vuosi sitten osuus oli 92 prosenttia, mikä oli 1980-luvulta saakka tehdyn tutkimuksen korkein lukema. Sanomalehden uutisia erittäin luotettavina pitävien osuus on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut selvästi.

”Luotettavuus on sanomalehtien tärkein ominaisuus. Sen merkitys vain korostuu verkossa. Netin uutiskilpailussa pärjäävät parhaiten tiedotusvälineet, joihin luotetaan myös muissa muodoissa”, arvioi johtaja Jukka Holmberg Sanomalehtien Liitosta.

Omalla sanomalehdellä tarkoitettiin tutkimuksessa vastaajalle ensisijaista ja tärkeintä lehteä.