Viestintävirasto teetti tutkimuksen TNS Gallup Oy:llä maaliskuussa 2008, jossa selvitettiin digivastaanottimien kanssa painivien ongelmia. Digivastaanottimen hankkineista talouksista 59 prosenttia antoi laitteen käytettävyydelle arvosanaksi hyvän tai erinomaisen maaliskuussa toteutetussa tutkimuksessa. Analogiset lähetykset loppuivat helmikuun lopussa myös kaapeliverkoissa, mutta yleistyytyväisyys säilyi edelleen korkealla tasolla.

Digivastaanottimen käyttöönotto oli tutkimuksen mukaan sujunut aiempaa helpommin, sillä vain 12 prosentilla digitalouksista oli ollut laitteen käyttöönottamisessa joitain hankaluuksia. Neljä prosenttia oli kohdannut ongelmia eri laitteiden kytkemisessä toisiinsa ja viisi prosenttia kanavien virittämisessä.

Myös televisionkatseluun liittyvät ongelmat olivat selvästi vähentyneet. Tutkimusajankohtana 53 prosentilla digitalouksista oli jonkinlaisia teknisiä hankaluuksia television kanssa, kun puoli vuotta aiemmin toteutetun tutkimuksen aikaan niitä oli 68 prosentilla. Yleisimmät katseluun liittyvät ongelmat koskivat tekstitystä ja kuvanlaatua tai sitä, että laite saattaa jumiutua.

Tarpeettomuus yleisin syy olla hankkimatta digitaalista vastaanotinta

Tutkimuksen mukaan viisi prosenttia kotitalouksista oli ilman digitaalista vastaanotinta. Näistä noin puolet oli kaapeliverkossa olevia talouksia, joista joka neljäs kertoi hankkivansa digi-tv:n vielä kuluvan kevään aikana. Hieman harvemmat aikoivat hankkia digiboksin myöhemmin tänä vuonna ja reilu kolmannes vielä tätäkin myöhemmin. Joka neljäs kaapelitalous kertoi jättävänsä digi-tv:n kokonaan hankkimatta.

Yleisin syy olla hankkimatta digitelevisiota oli sen kokeminen tarpeettomaksi. Myös laitteiden kehittymistä odottavia oli edelleen jonkin verran, samoin kuin niitä, jotka eivät pidä digi-tv:n sisältötarjontaa riittävänä tai joiden mielestä laitteet ovat liian kalliita. Periaatteellisiin syihin vetosi seitsemän prosenttia ei-digitalouksista.

Tutkimuksen toteutus ja käyttö

Tutkimukseen haastateltiin 1000 henkilöä, jotka edustavat manner-Suomen kotitalouksia. Tutkimustulokset ovat luettavissa Viestintäviraston kotisivuilla osoitteessa www.ficora.fi.

Viestintävirasto on seurannut säännöllisesti kuluttajatutkimusten avulla digi-tv:n käytettävyyteen liittyviä kokemuksia. Tutkimusten tuloksia käsitellään muun muassa Viestintäviraston vetämässä teknisessä työryhmässä, joka selvittää ongelmien syitä ja keinoja niiden ratkaisemiseksi.