Lisäksi komissio tarjoaa viestinten käyttöön enemmän maksutonta raakamateriaalia ja tuottaa itse videoaineistoa, jolla havainnollistetaan EU:n politiikkaa.

Laatimassaan toimintasuunnitelmassa ”Communicating Europe through audiovisual media” komissio hahmottelee keinoja lisätä EU-asioiden käsittelyä av-mediassa ja saada siitä pitkäjänteisempää. Suunnitteilla on tv-kanavien verkostoitumisen lisäksi mm. seuraavaa:

-laajennetaan eurooppalaisen radioasemaverkoston EuRaNetin kuulijakuntaa ja kielivalikoimaa
-aloitetaan Euronews-uutiskanavan arabiankieliset lähetykset heinäkuussa 2008
-lisätään Europe by Satellite ­palvelun (EbS) uutissisältöä ja kaksinkertaistetaan sen kapasiteetti
-helpotetaan unionin tuottaman av-materiaalin löytämistä kehittämällä komission mediateekkia keskitettynä yhteyspisteenä
-lisätään komission av-tuotantoa ja parannetaan sen jakelua eri jakelukanavien kautta (esim. EUTube)
-perustetaan sähköinen EU-aiheisten tapahtumien kalenteri kesäkuussa 2008 ja tehdään sitä tunnetuksi median keskuudessa.

EU-kansa ei tiedä EU:sta juuri mitään

Eurooppalaiset eivät tutkimusten mukaan ole kovinkaan hyvin perillä EU-asioista, vaikka EU-aiheiset uutiset kiinnostavatkin useimpia (maaliskuussa 2007 julkaistun Eurobarometrin mukaan 64:ää prosenttia).

Televisio ja radio ovat edelleen suosituimpia tiedonhankintakanavia, vaikka kansallisista av-viestimistä tehdyissä tutkimuksissa on käynyt ilmi, että EU-asioiden saama ohjelma-aika jää alle kymmenesosaan kotimaan uutisten käsittelystä.

Tutkimusten mukaan ihmiset kuitenkin haluaisivat tietoa heitä koskettavista EU-asioista ja mieluiten niiden tv- ja radiokanavien ja verkkosivujen kautta, joita he muutenkin yleensä seuraavat. Toisaalta myös EU:n tuottamalle av-materiaalille on kysyntää: heinäkuussa 2007 YouTubessa käynnistetyn EUTube-kanavan videoklippejä on käyty katsomassa jo yli 10 miljoonaa kertaa.