Foorumilta odotetaan uusia keinoja, joilla edistetään lasten ja nuorten valmiuksia toimia sähköisessä viestintäympäristössä. Tarkoituksena on myös etsiä ja esittää toimia internetin haitallisiin ilmiöihin puuttumiseksi.

“Tulevan kehityksen arvioiminen on oleellista, jotta osaamme
mahdollisimman hyvin ennakoida tarvittavia toimia. Pohjatyössä on tärkeää kuulla laajasti ja monipuolisesti eri alojen asiantuntijoita”, Lindén korosti avatessaan mediafoorumin ensimmäisen kokouksen 23. huhtikuuta.

“Lapset ja nuoret eivät ole vain passiivisia media kuluttajia. He haluavat osallistua, kokeilla ja olla aktiivisessa kanssakäymisessä muiden kanssa. Nuorten sosiaalinen verkostoituminen tapahtuu nykyään yhä enemmän netissä, eikä ole tiettyyn paikkaan tai aikaan rajoitettua”, Lindén luonnehti.

Tämä voi Lindénin mukaan johtaa siihen, että lapset joutuvat
mediaympäristöissä tilanteisiin, joihin eivät ole valmistautuneet.

“He joutuvat tekemään ratkaisuja, joihin heillä ei kehitystasostaan johtuen ole tarpeellista tietoa, taitoa ja kykyä – etenkään silloin, kun nämä ratkaisut koskevat heidän omaa turvallisuuttaan.”

Lindén korostaakin medialukutaidon kehittämistä: “Lapset ja nuoret on opastettava tekemään havaintoja ja valintoja sekä arvioimaan sisältöjen eri merkityksiä. Lisäksi on tärkeää opetella kriittistä suhtautumista luettuun, kuultuun ja nähtyyn.”

Mediafoorumi toimii arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan alla ja sen toimikausi kestää vuoden 2010 loppuun asti.