“Samaan aikaan kun YLEn talous tasapainotettiin, onnistuttiin tehokkuutta lisäämään. Tällä hetkellä YLE tekee vuosikymmenen alkuun verrattuna lähes kolmanneksen enemmän ensilähetyksiä noin viidennestä pienemmällä henkilöstöllä. Kun samaan aikaan YLEn markkinaosuus kaikissa välineissä on joko kasvanut tai pysynyt ennallaan, voidaan haastavaa vuotta 2007 pitää onnistuneena, sanoo toimitusjohtaja Mikael Jungner.

YLE vahvisti asemiaan digisiirtymän jälkeen

Antennitaloudet siirtyivät digiaikaan 1.9.2007. Digisiirtymän yhteydessä YLEn tv-kanavien ohjelmakaavioissa tehtiin muutoksia, jotka liittyivät sekä kanavien profilointiin että kilpailukyvyn varmistamiseen. Uudistuksissa onnistuttiin. YLEn kanavaperhe kasvatti katseluosuuttaan, vaikka kanavatarjonta ja kilpailu digisiirtymän myötä lisääntyivät merkittävästi. YLEn osuus päivittäisestä tv:n katselusta oli koko vuonna 43,7 %. Vuoden 2007 lopussa YLE TV1 oli Suomen katsotuin kanava, YLE Teema kaksinkertaisti katseluosuutensa ja YLE FST5 nosti tavoittavuutensa 70 prosenttiin. YLEn osuus radiokanavien kuuntelusta nousi 53 prosenttiin. YLE Radio Suomi oli maan kuunnelluin radiokanava, sen kuuntelijaosuus on 38 %.

Talouden tasapainottamiseen ja säästötoimiin liittyen kanavatarjonnassa tehtiin isoja ratkaisuja. YLE24-uutiskanava lopetti lähetykset huhtikuussa. YLE Radio Peilin valtakunnallistamisesta luovuttiin ja YLE24 kanavapaikalla huhtikuussa aloittanut YLE Extra lakkautettiin joulukuun lopussa.

YLEn tavoitteena olla haluttu työpaikka

Vuoden 2007 lopussa YLEssä työskenteli 3278 henkilöä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Uusia vakituisia työsuhteita solmittiin 125 ja vakituisia työsuhteita päättyi 248. Eläkkeelle siirtyi 122 henkilöä. Työsuhderakenne kiinteytyi edelleen; vakinaisten työntekijöiden osuus koko työvoimasta oli 83 %. Vuosituhannen alkuun verrattuna vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt 663 henkilöllä (17 %). Ohjelmatoiminnassa työskentelevien osuus vakinaisesta henkilökunnasta kasvoi 82 %:iin.

YLEn strateginen tavoite on olla vuonna 2010 media-ammattilaisten halutuimpien työyhteisöjen joukossa. Tavoitteen kannalta keskeisiä tekijöitä ovat työyhteisöjen keskustelukulttuurin avoimuus ja yhdessä tekemisen henki sekä toimintakulttuurin tasa-arvoisuus. Etenkin näitä työhyvinvoinnin osa-alueita kehitetään edelleen.

Yhtiön hallintoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen kokouksessaan 22.4. YLEn vuosikertomus ja tilinpäätös löytyvät internetistä YLEn sivuilta osoitteesta:yle.fi/yleista/kertomukset.shtml

Mediaviikon kommentti

YLEn liikevaihto on aikasempina vuosina kasvanut 10-15 miljoonan vuosivauhtia. Viime vuonna lisää rahaa liikevaihtoon ei ole tullut kuin noin kahden miljoonan euron verran. Kuitenkin samaan aikaan YLEn tarjoama ohjelmisto kasvatti katselu- ja kuunteluosuuttaan. Talouden lakien mukaan YLEssä on epäonnistuttu, koska kasvanut kulutus ei näy uutena rahavirtana. Mutta YLEn toimintaa julkisena yleisradioyhtiönä ei ole reilua arvioida samoin kriteerein kuin yksityisiä mediayrityksiä.

Sen sijaan on edelleen reilua kysyä, mikä on YLEn tehtävä. Toiminnan rahoitus on hyvin lähellä veroluoteista maksua ja viime vuoden aikana on poliittisessa keskustelussa puhuttu paljon tv-maksuista monessa yhteydessä. Tällä hetkellä YLE on ymmärtänyt roolinsa siten, että sen tulee näillä varoin tuottaa kaikenlaista sisältöä pienistä uutisten aluetoimituksista megalomaanisiin kansainvälisiin tapahtumiin. Tätä varten sillä on reilu nippu tv-kavavia, puntti radiotaajuuksia ja kymmeniä netti-sovelluksia. Kaikki tämä ei ole varmasti yleistä julkisen palvelun mukaista toimintaa vaan ahneutta kahmia tehtäviä itselleen ja normaalia organisaation luotaista ominaisuutta, eli hallitsemantonta kasvua.

Jungner on tehnyt hienosti ymmärtäessään, että YLEkään ei ole kaikkivoipa ja lopettaessaan osan kanavista ja toiminnoista. Edellisen kerran YLEn tulos on ollut positiivinen vuonna 2003. Viime vuosien kehityksen perusteella se tulee olemaan sitä myös ensi vuonna.