Päivi Hirvola
Päivi Hirvola

VTM Päivi Hirvola on nimitetty viestintäpäälliköksi. Hän vastaa liiton ja Avainlipun viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta, mediasuhteista ja ulkoisesta tiedotuksesta, julkaisuista sekä sidosryhmien kanssa tehtävästä viestintäyhteistyöstä. Lisäksi Hirvola toimii liiton johtoryhmän jäsenenä. Hän siirtyi tehtäväänsä Eurofacts Oy:n viestintäkonsultin toimesta.