Viestinnän strateginen merkitys yrityksissä on viime aikoina kasvanut. Viestintäammattilaiset kokivat oman osaamisensa yrityksen strategian toteuttamisessa sekä ylimmän johdon vakuuttamisen ja oman näkemyksen perustelun kriittisinä tekijöinä jatkossa.

-Suomessa viestintäammattilaiset jäävät liian usein yksin kannanottoineen johtoryhmissä, vaikka ovat jo kiitettävästi niiden jäseniä. Monia kömmähdyksiä voitaisiin kuitenkin välttää, jos päätösten vaikutukset yrityksen julkisuuskuvaan otettaisiin ajoissa huomioon. Yritysjohdon ja viestintäammattilaisten on opittava kuuntelemaan toisiaan ja puhumaan samaa kieltä, sanoo ohjelmajohtaja Leena Louhiala-Salminen Helsingin Kauppakorkeakoulun kansainvälisen yritysviestinnän ohjelmasta.

Keskeisimmiksi ylivoimatekijöiksi toimintaympäristön hallitsemisessa nousevat mediasuhteiden hallinta ja kansainvälinen osaaminen. Ne ovat aivan omaa luokkaansa verrattuna esimerkiksi lainsäädännön, kansantalouden, sijoittajasuhteiden ja henkilöstöhallinnan tuntemukseen.

-Viimeaikaiset esimerkit julkisuudessa ovat vain korostaneet mediasuhteiden hallinnan merkitystä. Yrityksissä on yhä kasvavampi tarve seurata julkista keskustella ja reagoida siihen oikea-aikaisesti, sanoo toiminnanjohtaja Elina Melgin Procom Oy:stä.

Tulevaisuudessa yritysviestintäammattilaisen osaaminen perustuu yhä selkeämmin kansainvälisen liiketoiminnan ymmärtämiseen, yhteiskuntavastuuseen ja laaja-alaisen osaamisen ylläpitoon. Englanninkielen asema nousee suomen kieltä tärkeämmäksi. Monikanavaosaajat ovat kovaa valuuttaa.

-Yrityksille on tärkeää toimia pirstaloituneessa kentässä tehokkaasti, keskittyä tuottaviin asioihin ja niiden mittaamiseen. Pitää pystyä seuraamaan oman alan ja toimialan muutoksia ja suodattamaan niistä se olennainen. Pysyvää on vain jatkuva muutos, sanoo viestintäkonsultti Kaija Langenskiöld MTL Viestintätoimistoista.

Sopivimpina koulutusväylinä yritysviestintään ammattilaiset arvottavat yliopistotutkintoa viestintätieteissä ja uutta kauppakorkeakoulun kansainvälisen yritysviestinnän ohjelmaa. Vähiten soveltuvia olivat toimittajan ja tradenomin tutkinnot.

Kysely tehtiin verkkokyselynä ProCom ry:n ja MTL Viestintätoimistojen jäsenille maaliskuussa 2008. Siihen vastasi yhteensä 174 viestinnän ammattilaista, joista 13 oli viestintätoimistojen johtajia ja 161 yritysten viestintäpäälliköitä ja -johtajia. Heistä 60 % toimii yli 500 henkeä työllistävissä yrityksissä ja 47 % pörssiyhtiöissä.