Positiiviset kokemukset lehden Internet-sivuilla vahvistavat kuluttajan sitoutumista aikakauslehtibrändiin. Lehden Internet-sivujen käyttö vahvistaa kuluttajan aikomuksia lukea ja tilata printtilehteä.

Uusien lukijoiden houkuttelu nettisivujen avulla on ylivoimaisesti merkittävin syy nettisivujen pyörittämiseen. Vastaajista 88 prosenttia nimesi tämän tärkeimmäksi tekijäksi.

Toisena syynä on luoda yhteisö brändin ympärille. Tämän tekijän osuus 81 prosenttia. Kolmantena syynä on tavoittaa lehden lukijoita laajempi yleisö ja vasta neljäntenä tekijänä on ohjata tulovirtoja pitkällä aikavälillä. Lyhyen aikavälin tuloja ei tavoittele monikaan.

Internet, brändit ja aikakauslehdet –tutkimushankkeessa tutkittiin aikakauslehtien Internet- sivujen ja brändin suhdetta. Tutkimuksen aineistona oli 3293 kuluttajavastausta, jotka kerättiin lehtien Internet-sivuilta verkkokyselynä keväällä 2007. Tutkimukseen osallistui 10 eri kustantajan yleisölehtiä yhteensä 38.

Tässä raportissa esiteltävä tutkimushanke on toteutettu Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, Technology Business Research Centerissä kansainvälisen markkinoinnin ja
tietojohtamisen yhteishankkeena. Hanketta rahoittivat Graafisen teollisuuden tutkimussäätiö, Viestintäalan taloudellinen tutkimussäätiö, Suomen kulttuurirahaston Aikakauslehtirahasto sekä Liikesivistysrahasto.

Tutkimuksen tulokset tukevat käsitystä brändeistä aikakauslehtien merkittävinä kilpailutekijöinä. Aikakauslehtibrändi, johon kuluttajat ovat sitoutuneita, edesauttaa menestystä myös Internetissä. Tämä ilmenee sekä suurempana Internet-sivujen käytön tiheytenä ja siellä vietettynä aikana, myös aktiivisempana sivujen keskustelupalstoille osallistumisena.

Tutkimuksen olivat tehneet Hanna-Kaisa Ellonen, Olli Kuivalainen ja Anssi Tarkiainen.