Alan palveluyrityksistä 27 prosenttia odottaa suhdanteen paranevan, 67 prosenttia pysyvän ennallaan ja vain 5 prosenttia heikkenevän. Odotukset ovat valtakunnallisia, eikä niissä ole eroja yrityskoon mukaan.

Parempiin aikoihin uskoo enää runsas neljännes markkinointiviestintäalan yrityksistä.
Parempiin aikoihin uskoo enää runsas neljännes markkinointiviestintäalan yrityksistä.

Markkinointiviestintäalan kasvuodotukset ovat merkittävästi suurempia kuin teollisuuden ja palvelujen odotukset Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) barometrissä. Markkinointiviestintäala elää tyypillistä nousukautta, jossa suhdannehuippu on ohitettu ja kasvu hallittua.

Suurimmat kasvuodotukset palvelulajeittain ovat digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelussa ja tuotannossa, viestintästrategioissa ja –konsultoinnissa sekä asiakassuhdemarkkinoinnin suunnittelussa.

Kasvuodotukset ovat edelleen vahvoja mediasuunnittelussa, markkinatutkimuksessa, pakkaussuunnittelussa, muotoilussa, designissa ja mobiilimarkkinoinnissa.

Kaikki asiakastoimialat yksityisellä puolella ovat kasvussa. Yritysten välinen kauppa ja palvelut ovat markkinointiviestintäalan kasvun veturit. Kasvuodotukset ovat merkittävästi parantuneet julkisella sektorilla ja heikentyneet kolmannella sektorilla.

Kysely lähetettiin 363 yritykselle. Vastaajien määrä oli 118, joka edustaa noin 170 miljoonan euron myyntikatetta. Tulokset on painotettu yrityskoon mukaan.

Syksyn 2007 barometri