Lasse Krogell toimii tällä hetkellä Hansaprint Oy:n teknisenä johtajana. Hän on toiminut graafisella alalla vuodesta 1979 erilaisissa esimies- ja johtotehtävissä. Krogell on myös ollut Graafisen Teollisuuden hallituksen jäsen. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 15.6.

Lasse Krogell
Lasse Krogell

Graafinen Teollisuus ry:n uudeksi puheenjohtajaksi on valittu toimitusjohtaja Matti Uuttu, Otavan Kirjapaino Oy. Varapuheenjohtajina toimivat toimitusjohtaja Osmo Latvala, Reilat Oy sekä tekninen johtaja Lasse Mannila, Helprint Quebeqor Oy.

Matti Uuttu
Matti Uuttu

Graafinen Teollisuus ry toimii graafisen alan tuotannollisten yritysten elinkeinopoliittisena toimialajärjestönä. Liitolla on 203 yritysjäsentä, jotka työllistävät reilut 16 000 henkilöä. Graafisen Teollisuuden ydintehtävän – edunvalvonnan – lisäksi liiton työhön kuuluu mm. parantaa jäsenyritysten toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä, yhteistyötä ja osaamista. Graafinen Teollisuus kuuluu jäsenliittona Viestinnän Keskusliittoon, joka on viestintäalan kattojärjestö.