SOMBIZ (Social Media Business Network) voitti Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman kansallisen osaamiskeskusohjelman tämänvuotisen huippuhankekilpailun.

SOMBIZin tavoitteena on nostaa suomalainen media- ja ICT-teollisuus maailman kärkeen sosiaalisen median sovellusten tuottajana, tukea yritysten kansainvälistymistä sekä vauhdittaa sosiaalisen median mahdollisuuksien hyödyntämistä perinteisen teollisuuden ja julkisten palveluiden alueilla kotimaassa.

“SOMBIZ-hankkeen teema on ajankohtainen. Sosiaalisen median luomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen on tartuttava juuri nyt. Yksi tärkeimmistä huippuhankevalinnan perusteluista oli hankkeen kansainvälisyys. Lisäksi osaamiskeskusten välinen työnjako hankkeen toteutuksessa on oivallinen”, kertoo osaamiskeskustyöryhmän puheenjohtaja Yrjö Neuvo.

Tavoitteidensa toteuttamiseksi SOMBIZ kokoaa yhteen niin yrityksiä kuin tutkijoitakin. Huippututkimuksen ja yrityselämän yhteistyöllä pyritään synnyttämään uusia innovaatioita ja yritysten välisellä yhteistyöllä haetaan lisävoimaa kansainvälistymisoperaatioihin.

”Kuluttajille suunnattu sosiaalinen media on väistämättä kansainvälistä bisnestä. Pienen kotimarkkina- ja kielialueensa vuoksi suomalaisilla yrityksillä on haasteita, joita SOMBIZ pyrkii ratkomaan”, kertoo SOMBIZ-verkoston vetäjä Jukka Matikainen Teknologiakeskus Hermiasta.

”Facebookit ja linkedinit tuskin tyydyttävät kaikkia bisnestarpeita tulevaisuudessa. Suomalaisilla on hyvät mahdollisuudet menestyä B2B-markkinoilla, fokusoituneempien ja siksi tehokkaampien sovellusten tuottajana”, Matikainen sanoo.

Yhdeksi suomalaisten vahvuudeksi Matikainen nostaa mobiiliosaamisen. Osaamiselle on käyttöä kun sosiaalisen median palvelut laajenevat mobiileiksi ja kontekstitietoisiksi sovelluksiksi.

SOMBIZ-hankkeen toteutuksesta vastaa Digibusiness-osaamisklusteri. Klusterissa ovat mukana Uudenmaan, Tampereen seudun, Kouvolan seudun ja Hämeen osaamiskeskukset sekä liitännäisjäsenenä Vaasan seutu.