Yritykset aikovat teettää viimevuotista enemmän markkinatutkimuksia, ilmenee Mainostajien Liiton ja Suomen Markkinatutkimusliiton SMTL:n yhteistyössä tekemästä Tutkimusbarometri 2008 <>kyselystä. Panostuksiaan kasvattavia on 42 prosenttia ja vähentäviä 16 prosenttia, joten saldoluvuksi muodostuu 26. Tutkimustyypeistä eniten nousussa ovat median sisältötutkimukset, mielipidetutkimukset sekä ostotapa ja ostopaikan valintatutkimukset. Vuonna 2007 toteutettiin eniten brändin tracking- ja asiakastyytyväisyystutkimuksia sekä seurattiin mediamainonnan määrää. Web-pohjaisia kyselyohjelmia käytti kaksi kolmesta vastaajasta. Tutkimusbarometrissa markkinatutkimusaikeita selvitettiin mainostajilta, medioilta sekä mainos- ja mediatoimistoilta.

Markkinatutkimuksia aiotaan ostaa kuluvana vuonna viimevuotista enemmän. Kaikkien vastaajien saldoluvuksi muodostuu 26, kun panostuksiaan markkinatutkimuksiin aikoo kasvattaa 42 prosenttia vastaajista ja 16 prosenttia vähentää niitä. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 12. Saldoluku lasketaan vähentämällä panostuksiaan kasvattavien osuudesta panostuksiaan vähentävien osuus. Luku ei kerro euromääräisestä muutoksesta.

“Mainostajat näyttävät käyttävän enenevässä määrin omaa osaamistaan hyödykseen markkinatutkimuksessa – web-pohjaisten sovellusten aktiivinen käyttö lisääntyy”, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Samaan aikaan tutkimusyritysten käyttö näyttää myös lisääntyvän. Markkinatietoa tarvitaan entistä enemmän ja käytetään entistä laajemmin eri keinoja tiedon saantiin.

Mainontaa ja brändejä seurataan

Barometrissa kysyttiin eri tutkimustyyppien käyttöä vuonna 2007. Ostetuimmaksi markkinatutkimustyypiksi nousivat mainonnan ja brändin tracking -tutkimukset, joita tilasi 62 prosenttia vastaajista. Lähes yhtä moni vastaaja selvitti asiakastyytyväisyyttä (61%). Mediamainonnan määrää seurasi 57 prosenttia. Samantyyppiset tutkimukset olivat kärjessä myös vuotta aiemmin; jatkuvasti nousseet trackingit ohittivat nyt mainonnan jälkimittaukset.

Suunnitelmissa median sisältötutkimusten lisäys

Tutkimusbarometrissa selvitettiin eri tutkimustyyppien oston arvioitua kehitystä kuluvana vuonna. Median sisältötutkimukset (saldo 66) nousivat kärkeen. Seuraavaksi eniten aiotaan toteuttaa poliittisia- ja mielipidetutkimuksia (saldo 60). Ostotapaa ja ostopaikan valintaa aiotaan selvittää tämänvuotista enemmän (saldo 48). Vähittäistavarakaupan tavaravirtamittausten saldo on ainoa negatiivinen, mikä johtuu koko alan keskeisen tutkimuksen sisällön oleellisesta muuttumisesta.

Kaksi kolmesta tehnyt itse tutkimuksia web-pohjaisella kyselyohjelmalla

Yritykset tekevät entistä enemmän markkinatutkimuksia myös itse web-pohjaisten kyselyohjelmien avulla. Niiden käyttö on kasvanut edellisestä vuodesta: nyt 68 prosenttia vastaajista ilmoitti käyttäneensä tällaista ohjelmaa tehdessään itsenäisesti tutkimuksia tai pienimuotoisia kyselyjä. Vuonna 2007 vastaava luku oli 63 prosenttia. Keskimäärin vuodessa ohjelmaa käytettiin noin 14 tutkimuksen tekemiseen. Verkkotyökalujen tarjoamaan hyötyyn oltiin tyytväisiä, sillä niille annettiin kouluarvosanaksi yli kahdeksan.

Tutkimusbarometrissa kysyttiin myös vastaajien aikeita tutkimusyritysten käytössä. Viime vuoden tapaan edelleen ennakoidaan eniten lisäystä yrityksen oman tutkimusosaston tai vastaavan käytölle (saldoluku 30). Ulkomailta käsin toimivien tutkimusyritysten saldoluku on hieman viimevuotista korkeampi,19. Suomen Markkinatutkimusliiton jäsenyrityksillä saldo on 10, ja liiton ulkopuolisilla yrityksillä 15.