Viestintätoimistoala oli ennätyskasvussa viime vuonna. Toimistojen myyntikate kasvoi yli 20 prosenttia viime vuonna Suomessa.
Suurin toimisto Suomessa oli Hill&Knowlton, jonka myyntikate oli 4,2 miljoonaa euroa ja laskutus 124.000 euroa työntekijää. Liikevoittoa toimisto ei ilmoita.

Kasvu on merkittävästi yli kansainvälisen keskiarvon. Toimialan kasvuvauhti oli tyypillisesti 10-15 prosentin välillä eri maissa vuonna 2007. Koko toimialan myyntikate Suomessa oli arviolta noin 40 miljoonaa euroa viime vuonna.

”Yleinen trendi maailmalla on, että viestintätoimistoilla menee hyvin. Suomessa olemme suhteellisesti mitattuna jäljessä viestintätoimistopalveluiden käytössä, mutta nyt olemme hyvää vauhtia saavuttamassa kansainvälistä tasoa”, kertoo MTL Viestintätoimistot hallituksen puheenjohtaja Kim Nyberg.

Suomalaisyritykset ovat lisänneet viestintätoimistopalveluiden käyttöä lähemmäs kansainvälistä tasoa. Mediakentän muuttuminen ja fragmentoituminen on avannut uusia mahdollisuuksia, jotka viestintätoimistot ovat osanneet hyödyntää nopeasti yhteistyössä asiakkaidensa kanssa.

”Voimakas kasvu on saavutettu palveluiden laadusta tinkimättä. Viime vuoden lopussa toteutetun, alan yhteisen asiakastutkimuksen tulokset osoittivat, että viestintätoimistojen asiakastyytyväisyys oli erittäin hyvällä tasolla edellisvuoden tapaan. Viestintätoimistot ovat panostaneet voimakkaasti henkilöstön koulutukseen ja ammattitaitoon. Koko ala on positiivisessa kierteessä, jossa menestys ruokkii itseään. Uskon, että viestintätoimistoala yltää noin 20 prosentin kasvuun tänä vuonna Suomessa”, päättää Nyberg.

Viestintätoimistot auttavat asiakasyrityksiään saavuttamaan niiden liiketoiminnan päämääriä ja tavoitteita viestinnän keinoin. Viestintätoimistot tukevat ja auttavat yrityksiä ja yhteisöjä muun muassa niiden johtamisessa sekä yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamisessa. Ne toteuttavat asiakkaidensa viestintää ja tarjoavat viestinnän suunnittelua ja konsultointia kokonaisvaltaisesti tai erillisinä toimeksiantoina.

Toimistojen listaukset MTL:n sivuilla