Myyntikate koostuu tutkimus-, mediasuunnittelu- ja konsultointityöstä sekä mainostajasopimuksiin liittyvistä palvelupalkkioista.

”Mediakentän uudet mahdollisuudet ja kuluttajien ostokäyttäytymisen muutos kasvattavat konsultointipalvelujen kysyntää tulevaisuudessa. Mediatoimistojen viimeaikaiset investoinnit uusiin yksiköihin heijastavat tätä muutosta. Toimistot ovat panostaneet vahvasti tuote- ja palvelukehitykseen”, kertoo MTL Mediatoimistot ry:n hallituksen puheenjohtaja, Dagmar Oy:n toimitusjohtaja Tuula Kallio.

Konsultointipalvelut eriytyvät mediasuunnittelusta ja –ostamisesta

Mediatoimistoalan henkilökunnan määrä on kasvanut 17 prosenttia neljässä vuodessa. Samaan aikaan mediatoimistojen palveluosaaminen on laajentunut. Pelkästään digitaalisen median osaajien määrä on kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa.

”Osa mainostajista haluaa enemmän palveluita samasta paikasta, esimerkiksi tietoa digitaalisen markkinointiviestinnän mahdollisuuksien hyödyntämisestä, näkemyksiä viestinnän roolista osana markkinointiviestintää ja apua suoramarkkinoinnin optimoinnissa. Konsultointipalvelut eriytyvät jatkossa entistä selkeämmin muusta mediatoimistojen palvelutarjonnasta. Raja-aidat eri markkinointiviestinnän toimijoiden kesken hämärtyvät. Mediatoimistojen rooli koordinaattorina kasvaa”, uskoo MTL Mediatoimistot ry:n hallituksen varapuheenjohtaja, Aegis Media Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha Herranen.

Pelisäännöt muuttuvat

”Vähittäiskauppa ja ketjuorganisaatiot ovat jo ottaneet mediatoimistot vahvemmin kumppaneikseen. Digitaaliset mahdollisuudet mietityttävät useita mainostajia. Lisäksi tarve selvittää asiakkaiden valintakäyttäytymistä ja tarpeita kasvaa. Kansainvälistyvät suomalaisyritykset etsivät uusia kohderyhmiä ja teettävät markkinakartoituksia eri maissa. Työvoimapulasta kärsivät yritykset pohtivat uusia rekrytointitapoja. Kaikki edellä mainitut tekijät osaltaan lisäävät mediatoimistojen palvelujen kysyntää”, päättää Tuula Kallio.

Toimistojen listaukset MTL:n sivuilla