Ville Itälä kirjoittaa sanomalehti Kalevassa tänään, että EU:n parlamentti on hyväksynyt viime maanantaina nettitelevision rahoituksen.

Ville Itälän mielestä kansalaiset ovat etääntyneet EU:n toiminnasta. EU:n informaatiopolitiikkaa tulisi hänen mukaansa parantaa siten, että jäsenvaltioista kutsuttaisiin paikallisen median toimittajia tutustumaan EU:n toimintaan. Näin he voisivat kirjoittaa ja selostaa kansalaisilleen, mitä EU todellisuudessa tekee. “Nurin meni sekin ehdotus sillä perusteella, että meppien ei kuulu näihin asioihin puuttua, hallinto saa päättää minkälaista kuvaa täältä lähetetään”, hän murehtii.