Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ja Suomen
Isännöintiliitto ry suosittelevat, että asukkaat eivät toimita taloyhtiönsä tietoja ulkopuolisille. Internetissä olevat pohjapiirrokset ja kuvat talojen yhteisistä tiloista voivat houkutella rikollisia kiinteistöön, järjestöt toteavat ja viittaavat Igglon esimerkkiin.

Kiinteistön pelastustoimen kannalta tärkeiden tietojen toimittamisesta vastaavat taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä. Tiedot tulee toimittaa suoraan pelastuslaitoksille, jolloin niiden leviämisestä vääriin tarkoituksiin ei ole pelkoa, liitot esittävät.

“Pelastuslaitos, Igglo ja Kiinteistöliitto ovat kehottaneet toimittamaan taloyhtiöiden tietoja Igglolle, joka puolestaan on luvannut toimittaa ne Pelastuslaitokselle. Hyvänä tavoitteena on ollut kiinnittää asukkaiden huomio taloyhtiön turvallisuuteen. Kaikkien kiinteistöjen ajan tasalla olevien tietojen toimittamiseen Pelastuslaitokselle tuleekin kannustaa. Sen sijaan kuvien ja pohjapiirrosten julkaiseminen avoimilla internetsivuilla johtaa aivan päinvastaiseen lopputulokseen. Internetissä olevat pohjapiirrokset ja kuvat talojen yhteisistä tiloista voivat pikemminkin houkutella rikollisia kiinteistöön kuin lisätä turvallisuutta.”