TS-Yhtymä on hankkinut Anygraafin Doris ePlannerin lehtiensä verkkojulkaisujen tekoon. ePlanner otetaan ensin käyttöön TS-Yhtymään kuuluvassa seitsenpäiväisessä Salon Seudun Sanomissa.

Anygraafin Doris-toimitusjärjestelmä on käytössä lukuisissa TS-Yhtymässä lehdissä. Doris ePlanner on lehden sähköisen sisällön sekä palveluiden suunnittelu-, toteutus- ja hallintajärjestelmä, joka on integroitu muihin Anygraafin ohjelmistoihin. Tämä mahdollistaa saumattoman yhteistyön ohjelmistojen välillä sekä muun muassa automatisoinnin useisiin toistuviin toimintoihin.

Doris ePlannerissa toiminnot on automatisoitu mahdollisimman pitkälle. Ajastettu julkaiseminen mahdollistaa sen, että halutulle materiaalille, päivämäärälle tai sivuille voidaan antaa kellonaika ja päivämäärä, jolloin materiaali siirtyy automaattisesti tuotantosivustolle. Näin voidaan esimerkiksi viikonlopun materiaali tehdä etukäteen.

Toimitusjärjestelmästä julkaiseminen, jopa automatisoituna, voidaan yhdistää ePlannerin dynaamiseen sivustonhallintaan. Lisäksi materiaalin poisto ja prioriteetin muuttaminen voidaan automatisoida aikaan tai katselukertoihin perustuen.

Laitilan Sanomiin AProfit-ilmoitusjärjestelmä

TS-Yhtymä laajentaa Anygraafin ohjelmistojen käyttöä hankkimalla AProfit-ilmoitusjärjestelmän Laitilan Sanomiin.

Anygraafin AProfit-ilmoitusjärjestelmä on kattava kokonaisuus ilmoitusten hallintaan. AProfit muodostaa Doris-toimitusjärjestelmän ja muiden Anygraafin ohjelmistojen kanssa integroidun kokonaisuuden lehtitalojen toimintoja varten.