Konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2007 19,7 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Yhtiön ilmoituksen mukaan merkittävistä Soprano Composer ohjelmistotuotteeseen kohdistuneista markkinointi- ja tuotekehityspanostuksista johtuen tulos oli tappiollinen.

Soprano Oyj -konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 2,11 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto vuonna 2006 1,76 miljoonaa euroa, muutos 19,7 %.

Liiketulos -0,20 miljoonaa euroa (0,55 miljoonaa euroa) ja tilikauden tulos -0,02 miljoonaa euroa (0,32 miljoonaa euroa).

Konsernin oma pääoma 31.12.2007 oli 1,72 miljoonaa euroa (1,38 miljoonaa euroa) ja varat yhteensä 2,44 miljoonaa euroa (1,97 miljoonaa euroa).

Soprano Oyj:n hallituksen ovat vuonna 2007 muodostaneet Pekka Vennamo, Jarmo Kalliola, Kari Ljungberg, Riitta Auvinen, Arto Tenhunen ja Kai Mäkelä 26.4.2007 lähtien.

Sopranon tilinpäätöstiedote 2007