Toimikunta käsittelee myös tekijänoikeuksiin liittyvän valmistelun kannanmuodostusta EU- ja kv-kysymyksiä varten.
Tiedonvaihdon ja keskustelun lisäämiseksi toimikunta kutsuu koolle tekijänoikeusfoorumin. Foorumiin kutsutaan mm. tekijänoikeuden haltijoita, tekijänoikeudella suojattua aineistoa käyttävää teollisuutta ja viestintäyrityksiä sekä kuluttajien edustajia.

Tekijänoikeustoimikunnan nimittänyt kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin kutsui toimikunnan puheenjohtajaksi professori, oikeustieteen tohtori Niklas Bruunin Helsingin yliopistosta.

Toimikunnan kokoonpano on aiempaa laajempi. Toimikunnan jäsenet ovat toiminnanjohtaja Arto Alaspää (Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry), kirjailija Olli Jalonen (Suomen Kirjailijaliitto ry), apulaisjohtaja Lauri Kaira (Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry, Luovan työn tekijät ja yrittäjät), johtaja Satu Kangas (Viestinnän keskusliitto ry), Vice President Merja Karhapää (SanomaWSOY Oyj), lakimies Taina Kämäräinen, (Sulake Suomi Oy), lainopillinen asiamies Janne Makkula (Suomen Yrittäjät), puheenjohtaja Jorma Miettinen (Suomen Televisioiden Liitto), puheenjohtaja Arto Nieminen (Suomen Journalistiliitto ry), lakiasiain päällikkö Katri Olmo (Yleisradio), johtava asiantuntija Tytti Peltonen (Elinkeinoelämän keskusliitto EK), toimitusjohtaja Katri Sipilä (Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry), puheenjohtaja Minna Sirnö (Teatteri- ja mediatyöntekijät ry), asianajaja Pekka Tarkela (Borenius & Kemppinen) ja puheenjohtaja Ahti Vänttinen (Suomen Muusikkojen Liitto ry). Pysyvinä asiantuntijoina toimikunnassa ovat viestintäneuvos Ismo Kosonen (liikenne- ja viestintäministeriö), hallitussihteeri Minna Tukiainen (työ- ja elinkeinoministeriö), lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma (oikeusministeriö) ja johtaja Jukka Liedes (opetusministeriö).

Opetusministeriö on asettanut myös monikanavajakelua selvittävän työryhmän. Sen tehtävänä on selvittää 31.5.2008 mennessä, miten tekijänoikeuslakia tulisi muuttaa niin, että osapuolilla on nykyistä paremmat mahdollisuudet sopia saman lähetyksen samanaikaisesta jakelusta samalle maantieteelliselle alueelle eri jakelukanavissa.

Työryhmän puheenjohtajana toimii asianajaja Sakari Aalto (Roschier). Jäsenet ovat toiminnanjohtaja Arto Alaspää (Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry), Director, IPR Legal, Eeva Hakoranta (Nokia Oyj), televisiotoimialan johtaja Olli-Pekka Heinonen (Yleisradio), päälakimies Pia Huhdanmäki (SWelcom Oy), apulaisjohtaja Lauri Kaira (Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry, Luovan työn tekijät ja yrittäjät), johtaja Satu Kangas (Viestinnän keskusliitto ry), johtaja Martti Kivistö (Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry), työehtoasiamies, varatuomari Marianne Leskinen (Suomen Journalistiliitto ry), johtaja Jorma Miettinen (Suomen Televisioiden Liitto), toiminnanjohtaja Kirsi Niittyinperä (Tuotos ry), kehityspäällikkö Pekka Pesari (TeliaSonera Finland Oyj), palvelupäällikkö Tarja Rautio (Digita Oy), toimitusjohtaja Leena Ryynänen (SBS Finland Oy), elokuvatuottaja Lasse Saarinen (Kinotar Oy), toiminnanjohtaja Raimo Söder (Teatteri- ja mediatyöntekijät ry), johtaja Arto Tamminen (Kopiosto ry). Ministeriöiden asiantuntijat työryhmässä ovat neuvotteleva virkamies Jussi Mäkinen (liikenne- ja viestintäministeriö), lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen (oikeusministeriö), hallitussihteeri Minna Tukiainen (työ- ja elinkeinoministeriö) ja hallitusneuvos Jorma Waldén (opetusministeriö).