Kuntatelevision ohjelmat ovat nähtävissä ensisijaisesti verkossa, mutta yhtiö ei sulje pois perinteisen television kautta tapahtuvaa jakeluakaan.

Kuntatelevision ensimmäiset kanavat avautuvat kevään aikana. Ne ovat ensisijaisesti kunnallispolitiikkaan ja henkilöstön osaamiseen keskittyvä Kuntakanava sekä Kirjastokanava, jonka jo toiminnassa oleva pilotversio on kehitetty yhteistyössä mm. Opetusministeriön, Kuntaliiton, Kirjastoseuran ja itse kirjastojen, erityisesti Helsingin kaupunginkirjaston kanssa.

Kuntatelevision hallituksen puheenjohtajana toimii Johannes Koroma ja käynnistysvaiheen vetäjänä Olli Havu, joka on KL-Kustannuksen toimitusjohtaja ja Kuntalehden päätoimittaja.

Suomen Kuntaliiton toimitusjohtaja Risto Parjanne sanoi tiedotustilaisuudessa, että kuntatelevisio esittää kuntien asioita vain hyvässä valossa, toisin kuin vanha media.

Tulevia ohjelmia ovat mm. innovaatiot kuntatasolla, naisten päivä sekä Eurooppa-päivä.

Ukkokerhon Täsmätelevisio luo uutta viestintää

Kuntatelevision tiedotustilaisuudessa myös yhtiön toinen perustaja julkisti liikeideansa, tavoitteensa ja taustavoimansa.
Täsmätelevisio Oy haluaa vuosia jatkuneen kehitystyön tuloksena tulla digitaalisten verkkojen televisiotoiminnalle tarjoamien uusien mahdollisuuksien merkittäväksi kansalliseksi ja kansainväliseksi hyödyntäjäksi.

Täsmätelevision liikeidea on viedä tv-osaaminen kanaviksi tuotteistettuna sellaisille sisältösektoreille, joihin kohdentuvat yksilöiden, organisaatioiden ja yhteiskunnan mielenkiinto ja resurssit, mutta joihin perinteinen prime time -televisio ei ole panostanut. Kunta-ala on hyvä esimerkki tästä.

Täsmätelevisio perustaa tuotannollisen toimintansa yhteistyöhön alan parhaiden osaajien kanssa. Se tarjoaa myös tarvittaessa asiantuntija- ja toimittajapalvelun.

Täsmätelevision hallitukseen kuuluvat Tapio Hintikka (pj.), Seppo Kalli, Johannes Koroma, Kai Mäkelä, Arto Tuominen ja Kai Öhman, jotka kaikki ovat myös yhtiön omistajia.

Katso tiedotustilaisuus