Operatiivinen liikevoitto oli 23,0 (27,3) miljoonaa euroa ja 9,8 (11,1) prosenttia liikevaihdosta. Tilikauden voitto oli 11,0 (15,2) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy henkilökunnan kannustepalkkiokustannuksia 1,0 (0,5) miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,7 (15,2) prosenttia. Omavaraisuusaste laski 44,7 (47,5) prosenttiin, johtuen yhtiön omien osakkeiden lunastuksesta Otavan Kirjasäätiöltä.

Konsernin tulosta rasittivat sekä liikevaihdon lasku että panostukset verkkoliiketoimintaan ja tietotekniikkaan.

Konserni on jaettu kahteen toimialaryhmään: Otava-kirjaryhmään ja Yhtyneet Kuvalehdet -lehtiryhmään

Otava-kirjaryhmän liikevaihto oli 85,6 (88,1) miljoonaa euroa. Lasku johtui kirja-alan yleisestä kehityksestä ja Viron kirjakerhotoiminnan myynnistä vuoden 2006 lopussa. Operatiivinen liikevoitto oli 9,7 (11,6) miljoonaa euroa ja 11,4 (13,2) prosenttia liikevaihdosta. Kustannusosakeyhtiö Otavan tulos säilyi hyvällä tasolla.

Yhtyneet Kuvalehdet -lehtiryhmän liikevaihto oli 149,6 (159,7) miljoonaa euroa. Suhteellinen kannattavuus pysyi hyvällä tasolla: liikevoitto oli 14,2 (16,4) miljoonaa euroa ja 9,5 (10,2) prosenttia liikevaihdosta. Yhtyneet Kuvalehdet Oy voitti markkinaosuutta media-markkinoilla. Yhtiö kasvatti liikevaihtoaan ja paransi tulostaan.

Viestintäalan kasvu jäi yleiseen talouskasvuun nähden vaisuksi. Kirjojen kuluttajahintainen myynti laski prosentin ja oppimateriaalien myynti oli edellisvuoden tasolla. Kokonaismediamarkkinat kasvoivat 6 prosenttia, mikä ylitti aikakauslehtien mediamyynnin kasvun (5 prosenttia).