Aikakauslehtien Liiton nimenvaihdos on ajankohtainen alalla tapahtuneiden muutosten vuoksi. Aikakauslehdet ovat kehittyneet monipuolisiksi viestintävälineiksi, jotka sisältävät perinteisten paperilehtien lisäksi usein sähköisiä palveluja yhteisöllisine elementteineen. Yli 90 prosenttia liiton jäsenlehdistä on jo verkossa.

–Aikakauslehdet ovat muuttuneet aikakausmedioiksi. Uusi markkinointinimemme kuvaa kokonaisuudessaan alaa paremmin. Aikakausmedia antaa selkeämmän kuvan toiminnastamme ja palveluistamme, joita tarjoamme jäsenistölle sekä mediapäättäjille, painottaa Aikakauslehtien Liiton toimitusjohtaja Matti Ahtomies.

Nykyisin toiminta kohdistuu aiempaa voimakkaammin markkinointiin. Edunvalvonnan painopiste on siirtynyt Viestinnän Keskusliittoon, jolla on merkittävä rooli koko viestintäalan edunvalvonnassa ja vaikuttamisessa.
Muita Aikakausmedian erityistehtäviä ovat alan imagon vahvistaminen, tutkimus, koulutus ja viestintä sekä nuorten mediakasvatus.

Toiseksi suurin joukkoviestinten ala

Aikakauslehdistö on talouden volyymillä mitattuna Suomen toiseksi suurin joukkoviestinnän ala. Liiton jäseninä ovat kaikki merkittävät aikakauslehtikustantajat Suomessa. Kustantajajäseniä on 275, ja ne julkaisevat yhteensä yli 540 aikakauslehteä tai verkkojulkaisua

Jäsenmäärä on kasvanut jatkuvasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Aikakausmediassa ovat mukana yleisö-, ammatti- ja järjestölehdet sekä asiakaslehdet.

Mediapäättäjille Aikakausmedia tarjoaa tutkimuksia ja tilastoja, mediatietoja sekä alan kotimaista ja kansainvälistä markkinointitietoutta.

Aikakausmedian palveluihin kuuluu myös aikakauslehtien digitaalinen ilmoitusaineistojen välitysjärjestelmä, ilmoitusvarausjärjestelmä sekä mediatietojen välitys mediatoimistoille.