Yhteiskuntaviestinnän yhdistys ry YVY on palkinnut vuoden yhteiskuntaviestintätekona Lastensuojelun Keskusliiton ”Älä lyö lasta”-kampanjan. Kampanjan suunnittelusta on vastannut mainostoimisto Viherjuuri.

Lisäksi kunniamaininnan saivat Puolustusvoimien kampanja ”Kansallisen veteraanipäivän 2007 hyväntekeväisyyshuutokauppa” ja Tukesin ”Ilotulitteiden turvallisuuskampanja”.

Ensimmäinen palkinto: Lastensuojelun Keskusliitto ”Älä lyö lasta”

Kampanja käynnistyi syyskuussa 2006 ja tavoitteena oli vaikuttaa kasvattajien ja muiden aikuisten asenteisiin väkivallattoman kasvatuksen puolesta. Kohderyhmänä ovat lapsiperheet ja koko aikuisväestö ja tavoitteena asenteisiin vaikuttaminen. Kampanja lähti liikkeelle kyselytutkimuksesta, joka osoitti, että 34 prosenttia vastaajista hyväksyi ruumiillisen kurituksen. Lisäksi tutkimuksesta kävi ilmi, että väkivaltaa ei mielletty väkivallaksi vaan lasten kasvatukseksi.

Tuomariston mukaan kampanjan ansioina voidaan pitää sitä, että se on harkittu kokonaisuus, jonka pohjana on käytetty perusteellisesti kerättyä tutkimustietoa. Lisäksi tuloksia on seurattu systemaattisesti koko kampanjan toteutuksen ajan. Aihe on tärkeä ja siihen liittyvä kampanja on suunniteltu huolellisesti ja toteutettu asiallisella ja aiheeseen sopivalla tavalla. Kampanja on tunteisiin vetoava, mutta ei kuitenkaan ”mässäilevä”. Sanoma väkivallattoman kasvatuksen puolesta on osattu kiteyttää käytännönläheisesti. Eri välineitä on hyödynnetty kampanjan aikana monipuolisesti. Tästä esimerkkinä YLEn tietoiskut, esite, aikakauslehtimainonta ja internet-sivusto. Tuomaristo piti toteutusta laadukkaana. Kampanjan avulla on tutkimustulosten mukaan saatu aikaan asennemuutoksia kohderyhmissä, joten sille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Viimeisimmän tutkimuksen (Taloustutkimus 2007) mukaan väkivallan käytön kasvatuksessa hyväksyy 26 prosenttia vastaajista, sitä edellisenä vuonna luku oli 29 prosenttia. Pudotus on ollut vuodesta 2004 on ollut vieläkin suurempi, sillä tuolloin kolmasosa suomalaisista hyväksyi kuritusväkivallan.

Kampanjan suunnittelusta on vastannut mainostoimisto Viherjuuri.
Katso kampanja

Kunniamaininta: Puolustusvoimien Kansallisen veteraanipäivän 2007 hyväntekeväisyyshuutokauppa

Kansallisen veteraanipäivän 2007 hyväntekeväisyyshuutokaupassa internetistä sai huutaa Puolustusvoimien lahjoittamat 1000 käytöstä poistettua ja huollettua polkupyörää. Rockpersoona Jone Nikula antoi kasvot kampanjalle. Kutsuvieraana juhlassa nähtiin tasavallan presidentti Tarja Halonen. Huutokauppaa käytiin Huuto.netissä ajalla 13.3. – 15.4.2007. Pyörän lähtöhinnaksi määriteltiin 50 euroa ja tavoitteena oli kerätä 100 000 euroa sotiemme veteraaneille. Kampanjan tavoite toteutui yli odotusten ja tuotti lopulta 227 000 euroa. Mediatapahtuma kiinnosti muun muassa kaikkien tv-kanavien perjantai-illan uutislähetyksiä (YLE, MTV3, Nelonen ja FST).

Tuomariston mielestä kampanjassa oli pienillä resursseilla saatu toteutettua hieno konkreettinen teko. Kampanjan kasvoksi oli saatu rockpersoona Jone Nikula. Tuomariston mielestä julkisuuden henkilöä oli tässä kampanjassa käytetty oikealla tavalla, sillä Jone Nikula on muutenkin puhunut julkisuudessa veteraanien puolesta. Jone Nikulan katsottiin myös tuoneen särmää kampanjalle. Konseptia pidettiin kaikessa pienuudessaan toimivana ja toteutusta tasokkaana. Lisäksi pyöräasetelma Senaatintorilla Kansallisena veteraanipäivänä herätti varmasti huomiota ja oli myös esteettisesti kaunis. Kampanja oli näkyvä ja sen avulla saavutettiin kunnon positiivinen julkisuus veteraaneille ja saatiin kerättyä suuri rahamäärä, 227 000 euroa ja alkuperäinen tavoite ylittyi.

Kampanjan toteutettiin yhteistyössä Pääesikunnan viestintäosaston, Helsingin kaupungin, Sosiaaliviraston ja Ilta-Sanomien kanssa. Kampanjan ideoi Pääesikunnan viestintäosaston yhteisömarkkinoinnin suunnittelija Ari Lohenoja.

Kunniamaininta: Tukes, Turvatekniikan keskus ”Ilotulitteiden turvallisuuskampanja”

Suomessa myydään joka vuosi vuodenvaihteessa noin pari miljoonaa yksittäistä ilotulitetta. Kaikilta malleilta vaaditaan Tukesin hyväksyntä. Kaikkiin ilotulitteisiin liittyy riskejä, jos niitä käytetään väärin. Tukes on kampanjoinut vuodesta 1996 johdonmukaisesti ilotulitteiden turvallisen käytön puolesta ja muun muassa suojalasien käyttö on lisääntynyt. Kampanjan kohderyhmä on nuoret alle 25-vuotiaat ilotulitteiden käyttäjät. Kampanja ajoittuu vuoden kahteen viimeiseen viikkoon ja se on näkynyt vuonna 2007 muun muassa tietoiskujen muodossa tv:ssä ja lehdistössä.

Tuomariston mielestä kampanjalle on selvästi yhteiskunnallinen tilaus, sillä yleinen keskustelu ilotulitteiden vaaroista on lisääntynyt kampanjan jälkeen ja keskustelu aiheesta monipuolistunut julkisuudessa. Tuomaristo totesi perusteluissaan, että Tukes toteuttaa tämän kampanjan avulla sitä julkista tehtävää, mikä sillä viranomaisena on. Viestintä on ollut pitkäjänteistä ja tukee viranomaisen perustehtävää. Lisäksi kampanjaa pidettiin erityisesti hyvänä viranomaisviestintänä. Kunniamaininnan arvoisena pidettiin myös sitä, että ilotulitteiden turvallista käyttöä koskeva kampanjointi on jokavuotista ja vuosittain samasta aiheesta viestiminen tuoreella tavalla on haastavaa. Toteutuksen piirrosmainen tyyli on hyvin valittu, sillä se vetoaa kohderyhmään. Kampanjan toteutusta tuomaristo piti ammattimaisena.

Toteutuksesta on vastannut Tukesin viestintäosasto yhdessä flimiyhtiö Rabbit Proof Production Oy:n kanssa

Yhteiskuntaviestinnän yhdistys YVY järjesti Vuoden yhteiskuntaviestintäteko -kilpailun nyt yhdeksännen kerran. Kilpailun tarkoituksena on palkita tavoitteellista yhteiskunnallista viestintää. Tämänvuotiseen kilpailuun voivat osallistua kaikki vuonna 2008 toteutetut viestintäteot ja –kampanjat.

Kilpailun tuomaristoon kuuluivat viestintäjohtaja Katariina Kivistö (pj.), viestinnän dosentti Elisa Juholin , copywriter Tomi Jalkanen, toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski ja viestintäjohtaja Teuvo Peltoniemi.