Lotta Vaija
Lotta Vaija

Vaija on aiemmin työskennellyt muun muassa toimitussihteerinä Kynämiehessä ja Hill and Knowlton Finland Oy:ssä.