Työryhmä määrittelee julkisen palvelun tehtävän ja miettii keinoja palvelun toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Työryhmältä odotetaan arviota myös siitä, miten julkisen palvelun laajuus ja rahoitus vaikuttavat viestintämarkkinoihin. Ryhmä pohtii lisäksi julkisen radio- ja televisiotoiminnan merkitystä suomalaisen sisältötuotannon edistäjänä.

Lindénin mukaan digisiirtymä on osoittanut, että nykyisessä televisiomaksujärjestelmässä on omat heikkoutensa, vaikka sitä on pidetty kohtuullisen vakaana. Uutta mallia on haettava ennakkoluulottomasti.

-Nyt on oikea aika arvioida tulevaisuutta ja tehdä tarvittavat muutokset Yleisradion rahoitusmalliin. Kaikki vaihtoehdot ovat pöydällä, televisiomaksu mukaan lukien. Lähtökohtana ei kuitenkaan saa olla vain vanhan mallin parsiminen. Yleisradion mainosrahoitteisuuden työryhmä voi mielestäni kuitenkin sivuuttaa, Lindén toteaa.

Parlamentaarista työryhmää johtaa kansanedustaja Mika Lintilä (kesk), varapuheenjohtajina toimivat kansanedustajat Tarja Filatov (sd) ja Jari Koskinen (kok).

Ryhmän jäsenet ovat kansanedustajat Bjarne Kallis (krist), Martti Korhonen (vas), Anni Sinnemäki (vihr), Raimo Vistbacka (perus) ja Ulla-Maj Wideroos (rkp). Lisäksi työryhmään kuuluvat ylijohtaja Liisa Ero liikenne- ja viestintäministeriöstä, toimitusjohtaja Kari Väisänen Taloudellisesta Tiedotustoimistosta ja yhteiskuntatieteiden tohtori Juhani Wiio.

Työryhmän pääsihteerinä toimii oikeustieteen kandidaatti Jussi Tunturi.