He suorittavat hypermedian syventävät opinnot informaatiotutkimuksen laitokselle perustettavassa hypermedian suuntautumisvaihtoehdossa. Hypermedian suuntautumisvaihtoehto johtaa filosofian maisterin tutkintoon, jonka laajuus on vähintään 120 op. Koulutus järjestetään Tampereen yliopistossa, pääaineena informaatiotutkimus.

Tampereen yliopisto on johtava yhteiskuntatieteisen ja monitieteisen mediatutkimuksen keskus. Yliopiston hypermedialaboratoriossa on tehty pitkäjännitteistä työtä uusmedian, tietoverkkojen ja pelitutkimuksen parissa.

Hypermedian suuntautumisvaihtoehdon maisteriopinnoissa keskitytään uusmediaan eli vuorovaikutteiseen digitaaliseen mediaan eri muodoissaan. Opinnoissa keskeistä on vahva tutkimusorientaatio.

-Opintojen kuluessa kehitetään valmiuksia suuntautua alueen jatko-opintoihin, sekä toimimiseen asiantuntijana uusiin mediamuotoihin liittyvissä kysymyksissä, kertoo professori Frans Mäyrä Tampereen yliopiston hypermedialaboratoriosta.

-Keskeisiä jaksoilla tarkasteltavia aihealueita ovat Internetin, sosiaalisen verkkomedian, avoimen tietoyhteiskunnan ja digitaalisten pelien tutkimukseen liittyvät kysymykset.