Keravan seurakunnalla on parhaat sivustot seurakunnista.
Jaetulla kakkossijalla ovat Kotka-Kymin seurakuntayhtymä ja Ylöjärven seurakunta.

Eniten seurakuntasivuilta haettiin tapahtumatietoja ja uutisia, tietoa seurakunnan toiminnasta, sekä yhteystietoja.

Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 20 evankelis-luterilaista
seurakuntaa ja seurakuntayhtymää eri puolilta Suomea.

Tutkimus toteutettiin sivuille ponnahtavan sähköisen lomakkeen avulla seurakuntasivustojen käyttäjille suunnattuna kyselytutkimuksena.

Tutkimuksella selvitettiin seurakuntasivustojen käyttäjäkunnan
mielipiteitä sivustoista, sivuihin kohdistuvia käyttötottumuksia, sekä käyttäjäkunnan rakennetta.

Kyselyn avulla selvitettiin myös käyttäjien tyytyväisyyttä
sivustoihin. Tyytyväisyyttä mitattiin kyselyssä olevan kysymyssarjan avulla, jolloin kullekin seurakuntasivustolle saatiin laskettua niiden käyttäjätyytyväisyysindeksit (asteikko: 1=erittäin alhainen tyytyväisyys…5=erittäin korkea tyytyväisyys).

Seurakuntasivustojen keskimääräinen käyttäjätyytyväisyysindeksi oli 3,51. Kymmenen korkeinta käyttäjätyytyväisyysindeksiä saivat seuraavat seurakuntasivustot:

1.Keravan seurakunta 3,63
2.Kotka-Kymin seurakuntayhtymä 3,61 ja Ylöjärven seurakunta 3,61
4.Salo-Uskelan seurakunta 3,58
5.Hämeenlinna-Vanajan seurakunta 3,57
6.Kuopion seurakuntayhtymä 3,57
7.Porin seurakuntayhtymä 3,57
8.Seinäjoen seurakunta 3,57
9.Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 3,57
10.Porvoon suomalainen seurakunta 3,54 ja Tuusulan seurakunta 3,54

Seurakuntien sivuille toivottiin mm. seurakuntien työntekijöiden
kirjoittamia blogeja, keskustelu- ja kyselypalstoja, ajankohtaisia
uutisia, sekä tietoja tulevista tapahtumista. Lisäksi sivuille
toivottiin vuorovaikutuksellisina palveluina mm. mahdollisuutta
hääkirkon varaukseen, virkatodistuksen tilausmahdollisuutta,
ilmoittautumista rippileirille, sekä palautteenanto- ja
aloitteentekomahdollisuutta sivujen välityksellä.

Hautausmaiden, kirkkojen ja kappeleiden tarkkoja osoitetietoja
sivuille toivoivat ne, jotka ulkopaikkakuntalaisina on kutsuttu näissä järjestettäviin hää-, hautajais- ja muihin tilaisuuksiin; tarkka osoite auttaisi heitä löytämään perille mm. autonavigaattorin avulla.

Puolet seurakuntasivustojen käyttäjistä on 25-44-vuotiaita. Naisia on suuri enemmistö sivujen käyttäjistä; heitä oli 75% vastaajista. 62% vastaajista kuului siihen seurakuntaan, jonka verkkosivuilla he vastasivat kyselyyn..