“2000-luvun alun tuloksiin verrattuna tulevaisuuden luvut eivät ole utopiaa, sillä vuosina 2002-2006 liikevaihto kasvoi yli 120 prosenttia ja henkilöstömäärä liki 75 prosenttia”, sanoo ohjelmajohtaja Pasi Kalliokoski Oulu Innovation Oy:stä.

Yritysten näkemykset toimialan kehityksestä ovat valoisat. Keskimäärin alalla uskotaan voimakkaaseen kasvuun seuraavan kolmen vuoden aikana. Monet toimijat uskovat kuitenkin kilpailun kiristyvän ja yleisen talouskehityksen vaikuttavan markkinoiden kehittymiseen.

Tulevaisuuden kasvualueita ennakoitiin olevan internet, mobiili, pelit sekä televisio- ja elokuvatuotanto.

Oulun seudun kasvavat mediafirmat lähtevät rajuun nousukiitoon
Oulun seudun kasvavat mediafirmat lähtevät rajuun nousukiitoon

Resurssipula nähtiin kasvua ja kehittymistä rajoittavana tekijänä. Yritykset tarvitsevat lisää asiantuntevaa henkilökunta, rahoitusta sekä myynti- ja markkinointiosaamista.

Tutkituista yrityksistä 52 prosenttia joko on tai menee kansainvälisille markkinoille, mitä pidetään korkeana lukuna muuhun yritystoimintaan verrattuna.

Oulun seudun sisältö- ja media-alan tilaa ja tulevaisuuden näkymiä on tutkittu kehitysyhtiö Oulu Innovation Oy:n koordinoimassa yritysselvityksessä, joka on laajin ja tarkin Suomessa toteutettu alan alueellinen selvitys. Selvityksen tavoitteena on ollut tunnistaa Oulun seudun sisältö- ja media-alan kasvuhakuiset yritykset ja toimialat, joilla on kansainvälisiä menestysmahdollisuuksia.