Tuoreen TNS Gallupin tekemän ja Mainonnan neuvottelukunnan tilaaman mediamainontatutkimuksen mukaan. Mainostajat ostivat ulkomainostilaa kaikkiaan noin 42 miljoonaan euron arvosta, mikä on 3,2 prosenttia koko viime vuoden mediamainonnan määrästä (1.3 miljardia euroa).

Tuoreen TNS Gallupin tekemän ja Mainonnan neuvottelukunnan tilaaman mediamainontatutkimuksen mukaan. Mainostajat ostivat ulkomainostilaa kaikkiaan noin 42 miljoonaan euron arvosta, mikä on 3,2 prosenttia koko viime vuoden mediamainonnan määrästä (1.3 miljardia euroa).

”Outdoor Impact on selvästi kasvattanut sekä kiinnostusta ulkomainontaan että ulkomediatilan myyntiä. CAFAS-työkalu uusine arvovaluuttoineen toi ulkomainonnan mediaratkaisuille niiltä aiemmin puuttuneet vertailukelpoiset tunnusluvut”, toteaa Outdoor Finlandin toiminnanjohtaja Jaana Vyyryläinen.

”Samanlainen positiivinen kehitys huomattiin mm. Englannissa, kun siellä lanseerattiin vastaava, edellisen sukupolven POSTAR-tutkimuskokonaisuus.”

Ulkomainonta tavoittaa massat pirstaloituvassa mediakentässä

Mainostajien Liiton vuodenvaihteessa tekemän Mainosbarometri 2008 –tutkimuksen mukaan alan näkymät ovat positiiviset myös tänä vuonna. Noin 28 prosenttia vastaajista aikoo lisätä panostuksia ulko- ja liikennemainontaan.

Myös mainonnan yleiset näkymät ovat kaiken kaikkiaan myönteisemmät nyt kuin viime syksynä. Noin 43 prosenttia vastaajista aikoo kasvattaa panostuksia mainontaan.

Outdoor Finland – Suomen Ulkomainosliitto on järjestö, joka toimii koko ulkomainosalan edustajana, edunvalvojana ja kehittäjänä Suomessa.