Tietoviikko on tehnyt jo aiemmin yhteistyötä Tietotekniikan ammattilaisten kanssa. 25 vuotta sitten Tietojenkäsittelyliitto ja Insinöörilehdet eli nykyiset Tietotekniikan liitto ja Talentum aloittivat yhteistyön ensimmäisen suomalaisen it-uutislehden julkaisemiseksi. Muutaman vuoden tauon jälkeen yhteistyö käynnistyi vuoden alussa uudelleen. Tietotekniikan liittoon kuuluu noin 18 000 henkilöjäsentä. Heistä noin 10 400 saa lehden kotiinsa. Tietoviikon keskimääräinen jakelulevikki on ollut 37 900.

“Tietoviikko täydentää hyvin liiton muuta jäsenlehtien valikoimaa. Tietoviikko käsittelee alan ammattilaisia lähellä olevia aiheita, kuten tietotekniikan ja liiketoiminnan yhteyttä,” kertoo päätoimittaja Kauko Ollila.

Tietotekniikan liitto on valtakunnallinen tietotekniikka-alalla toimivien yhdistysten yhteistyöjärjestö, joka koostuu lähes 30 alueellisesta yhdistyksestä, teemayhdistyksestä tai opiskelijayhdistyksestä. Liittoyhteisön jäseninä on 18 000 alan ammattilaista ja yli 600 tietotekniikka-alan yritystä. Liiton jäsenlehtitarjontaan kuuluu Tietoviikon ohella Tietokone-lehti. Valinnaisiin jäsenetulehtiin kuuluu myös joukko muita tekniikan alan lehtiä.

Tekniikka&Talous rakennusinsinööreille

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on tehnyt sopimuksen Tekniikka&Talouden tilaamisesta jäsenkunnalleen. Sopimus astui voimaan tammikuun 2008 alussa. Uusi ryhmätilaus nostaa lehden levikin selvästi yli 100 000 kappaleen rajan.

“RIL:n jäsenkunta seuraa aktiivisesti paitsi oman alansa kehitystä, myös Suomen teknologian ja talouselämän kehitystä yleensä. Tekniikka&Talous on näissä asioissa Suomen johtava uutismedia ja siksi tervetullut lisäetu jäsenistöllemme”, sanoo RIL:n toimitusjohtaja, diplomi-insinööri Helena Soimakallio.

Tekniikka&Talous on jo useamman vuoden ajan kiinnittänyt lisääntyvää sisällöllistä huomiota rakennusalaan ja -tekniikkaan. Lehti tekee rakennusalan ammattilaisille suunnatun sisältöosion joka kuukausi.

“Vuonna 2008 ilmestyy myös neljä rakentamisen teemaa omina “selkinään” Tekniikka&Talouden runkolehden välissä”, kertoo päätoimittaja Timo Tolsa.

RIL on rakennus- ja kiinteistöalan diplomi-insinöörien vuonna 1934 perustettu valtakunnallinen puolueeton asiantuntijaorganisaatio. Sen tarkoitus on edistää hyvää suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotapaa sekä rakennusalan asiantuntijuuden kehittymistä Suomessa.

Yksi sen tärkeimmistä tehtävistä on rakennusalan ohjeiden ja suositusten laatiminen yhteistyössä alan lain-säädännöstä vastaavan ympäristöministeriön kanssa. Ohjeiden ja suositusten tarkoituksena on asettaa alalle lain minimivaatimuksia korkeammat laatu- ja turvallisuusstandardit.

RIL:n jäsenkunta koostuu rakennus-, yhdyskunta-, ympäristö- ja kiinteistöalan diplomi-insinööreistä, tekniikan lisensiaateista ja – tohtoreista sekä teekkareista. Jäsenmäärä on noin 6 000.

Tekniikka&Talous on Talentumin kustantama viikoittainen suomalaisen teknologiayhteisön ja insinöörikunnan uutislehti. Lehdellä on noin 140 000 lukijaa. Tekniikka&Talouden päivittäisessä verkkouutispalvelussa www.tekniikkatalous.com käy yli 60 000 viikkokävijää.