Kaupassa WM-datalle siirtyvät kaikki 2ndheadin SanomaWSOY-konsernin ulkopuolisten asiakkaiden sopimukset, osa SanomaWSOY:n konserniin kuuluvien asiakkaiden sopimuksista sekä NFO-julkaisualusta. WM-datalle siirtyy 2ndheadistä 19 työntekijää. WM-datan kanssa tehdään samalla
ulkoistussopimus koskien tiettyjä SanomaWSOY:n konsernitason
keskitettyjä palveluja.

Sanoma Datalle kaupassa siirtyvät Sanoma-liiketoimintaryhmää koskevat sopimukset, ja osa SanomaWSOY-konsernia koskevista muista sopimuksista. Myös yksi 2ndheadin työntekijä siirtyy Sanoma Dataan.

“SWelcom keskittyy strategiansa mukaisesti ydinliiketoimintoihinsa
televisioon, laajakaistapalveluihin ja suoraan kuluttajille suunnattuihin viihteellisiin palveluihin kuten verkkopelaamiseen. Panostamme entistä enemmän verkkopalveluihin sekä tv- ja video-ohjelmien jakeluun internetin välityksellä”, toteaa SWelcomin kehitysjohtaja Marja-Leena Tuomola.

“Kaupan mukana WM-datalle siirtyvä henkilöstö ja asiakkaat pääsevät mukaan WM-datan globaaliin toimintamalliin vahvistaen näin myös omaa osaamistaan ja kilpailukykyään. Kaupan tavoitteena on vahvistaa panostustamme sähköisen asioinnin tietojärjestelmien käytettävyyden ja teknisten ratkaisujen kehittämisessä. WM-data saa 2ndheadin liiketoimintojen oston myötä uutta osaamista ja resursseja. Ne auttavat meitä laajentamaan palvelutarjontaamme, jotta pystymme palvelemaan SanomaWSOY:tä sekä muita asiakkaitamme entistä paremmin”, kertoo liiketoiminnan johtaja Kari Partanen WM-datasta.

2ndheadin jäljelle jäävä verkkoliiketoiminta ja digitaalisten palveluiden osaamiskeskus tullaan organisoimaan osaksi SWelcomin liiketoiminnan kehitysyksikköä.

Kaupat astuvat voimaan 31.1.2008. Henkilöstö siirtyy uusien omistajien palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Vuonna 2006 2ndheadin liikevaihto oli noin 4 milj. euroa. Vuoden 2007 lopussa yhtiö työllisti yhteensä 38 henkilöä.