Nokia sulkee kännykkätehtaansa Saksan Bochumissa ja Stora Enso sellutehtaansa Kemijärvellä, mikä on luonnollisesti nostattanut tehdaspaikkakunnilla äänekkäät kansanliikkeet yhtiöitä vastaan. Eräiden media-alan ammattilaisten mukaan yhtiöt menettävät maineensa tämän seurauksena. Tuskin. Sen sijaan yhtiöt saavat laajemmassa mitassa lisää luottamusta, koska ne hoitavat liiketoimintaansa lain ja pelisääntöjen mukaan: tuottavat voittoa.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiölle on asetettu vain yksi tehtävä: voiton tuottaminen. Muuta tehtävää sillä ei ole. Jos yhtiö asettaa tavoitteekseen esimerkiksi työllistämisen, se merkitsee lainvastaisen toimintatavan käyttöönottoa, koska tämä ei tuota voittoa. Lopputulemana on tappiot kustannuspainotteisen toiminnan hyväksymisen seurauksena. Imago kärsii tällaisesta toiminnasta kaikkein vakavammin.

Hollantilainen mediaprofessori Joep Cornelissen määrittelee imagon yksilön käsitykseksi organisaatiosta, tuotteesta tai palvelusta tiettynä ajankohtana. Jos siis väitetään laveasti, että globaalin yhtiön imago on kärsinyt yhden tehtaan sulkemisen vuoksi, pitää pystyä todistamaan, että näin olisi tapahtunut laajemminkin yksilöiden mielissä. En usko, että isommassa mitassa yhtiöiden imagolle on tapahtunut mitään, ei edes Saksassa.

Yhtiöiden liiketoiminnan arvioimisen näkökulmasta Nokian ja Stora Enson imago suorastaan paranee, koska sellaiseen yhtiöön voi luottaa, joka pyrkii tuottamaan voittoa omistajilleen, ja siten pystyy valmistamaan kuluttajille kilpailukykyisiä tuotteita. Lopulta asiakas hyötyy kustannustehokkasta toiminnasta, mikä nostaa yrityksen imagoa.

Kemijärvellä ja Bochumissa tehtaiden sulkeminen tietenkin harmittaa. Saksan ja Suomen poliitikot ovat uhossaan kuitenkin iloisesti unohtaneet mainita, että Romaniassa, jossa uusi tehdas avataan, ollaan suunnattoman onnellisia, kun maahan saadaan tuhansittain uusia korkean teknologian työpaikkoja Nokian ansiosta. Miljardit ihmiset muissakin kehittyvissä maissa pitävät Nokian toimista, mikä merkitsee, että yhtiön imago tärkeillä markkinoilla kasvaa myönteisesti. Nokian puhelimien myyntiin eli tulokseen tehtaan sulkeminen saattaa vaikuttaa positiivisesti viime kädessä.

Stora Enson tehtaan lopetus aiheutuu paperin kysynnän laskusta, mikä johtuu puolestaan Internet-median voimakkaasta markkinoiden valtauksesta. Yleisökin ymmärtää, että Stora Enso on pakon edessä. Yhtiön imago laskee kaiken aikaa vallan muista syistä kuin tehtaan lopettamisesta.

Voisi jopa väittää, että Saksassa poliitikkojen imago heikkenee, kun he koettavat pitää yllä raskaaseen verotukseen pohjautuvaa yhteiskuntaa, mikä puolestaan edellyttää korkeita palkkoja työntekijöille. Saksan imago kärsii, kun se ei ole enää kilpailukykyinen. Kampajointi Nokiaa vastaan kääntyy Saksan nykypolitiikan tappioksi. Sama kohtalo on Suomellakin. Työvoimavaltaisen teollisuuden ja yritystoiminnan kohteena Suomi on heikko sijaintipaikka, ja näin Suomen imago vähin erin rapautuu, ellei muutoksia tehdä yhteiskunnan rakenteisiin.