Parlamentaarisin perustein jaettu lehdistötuki sisällytetään jatkossa yleiseen puoluetukeen. Tänä vuonna jaetaan 18 miljoonaa euroa puolueille niiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen. Tukea saa myös Ahvenanmaan maakunta.

Lehdistötuen muutosta on valmisteltu hallitusohjelman mukaisesti siten, että pääosa tuesta jaettaisiin puolueille kansanedustajien lukumäärän mukaisesti.

Nykyistä erilliseltä lehdistötukimomentilta jaettavaa tukea pidetään EU:n lainsäädännössä yritystukena, johon sovelletaan yhteisön valtiontukimääräyksiä ja joista on tehtävä ilmoitus EU:n komissiolle.

Puolueille parlamentaarisesti annettava avustus viestinnän ja
tiedotustoiminnan tukemiseen on sen sijaan poliittisen toiminnan
tukemista, jota EU ei katso ongelmalliseksi.

Yhteisölainsäädännön tulkinnan pohjalta käydyissä neuvotteluissa
hallituspuolueiden puoluesihteerien kanssa päädyttiin siihen, että
parlamentaarisin perustein jaettu lehdistötuki sisällytetään
jatkossa yleiseen puoluetukeen.

Päätökset parlamentaarisen lehdistötuen jakamisesta puolueille tekee valtioneuvoston kanslia.

Harkinnanvaraiseen lehdistötukeen varataan 500 000 euroa. Avustusta käytetään valtakunnallisilla vähemmistökielillä julkaistavien sanomalehtien tukemiseen. Tuen jakokriteeri on uusi. Tämä lehdistötuki sisältää edelleenkin ruotsinkielisen uutistoiminnan tuen.

Harkinnanvaraisesta lehdistötuesta päättää liikenne- ja
viestintäministeriö. Valtioneuvosto päätti lehdistötuen muutoksista
käsitellessään lisätalousarviota 24. tammikuuta.