Suomalaisten markkinointiviestintäalan yritysten viennin arvo on selvitetty ensi kerran. Se on arviolta 30–50 miljoonaa euroa vuositasolla eli noin 10–15 prosenttia alan tuotannon arvosta menee vientiin. Viennin määrää on varaa kasvattaa, todetaan Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton (MTL) teettämästä suomalaisten markkinointiviestintäalan yritysten kansainvälisten toimintojen selvityksestä.

Selvityksen perusteella markkinointiviestintäala on jo varsin kansainvälinen. Tärkein kohdemarkkina on Itämeren alue. Kansainvälistyminen alkaa useimmiten asiakkaan aloitteesta tai verkostoitumisesta. Kärkiyritysten osaaminen on kansainvälisellä tasolla, ja se on johtanut hyviin tuloksiin ulkomailla. Suurin osa selvitykseen osallistuneista yrityksistä oli aloittanut kansainvälistymisen kuuden vuoden sisällä perustamisesta.

”Markkinointiviestintäalalla on jo nyt parisenkymmentä yritystä, joilla vienti on merkittävä osa liiketoimintaa. Näkemykseni mukaan nykyisestä 30–50 miljoonan euron vuotuisesta tasosta vienti on mahdollista kaksin- tai kolminkertaistaa. Lisää tukea ja yhteisiä projekteja tarvitaan osaamisen kehittämiseksi ja markkinoimiseksi. Käynnistämme kansainvälistymisohjelman, jolla tuemme alan yritysten vientiponnisteluja”, kertoo MTL:n toimitusjohtaja Markus Leikola.

Kansainvälistymisen positiivisina puolina koettiin muun muassa positiivinen vaikutus koko yritykseen, virikkeiden saanti ja eri toimintaympäristöjen ja kulttuurien ymmärtäminen. Haasteina nähtiin esimerkiksi ulkomaisten viranomaisten poikkeavat
käytännöt, määräykset ja säännökset sekä eri maiden maksukäytäntöjen hitaus.

MTL teetti kansainvälistymisselvityksen kattavampana ja laajempana kuin koskaan aiemmin markkinointiviestintäalalla Suomessa on tehty. Kutsu lähetettiin 300 markkinointiviestintäalan yritykselle, joista 74 vastasi kyselyyn. Näyte koostui pääasiassa mainostoimistoista. Mukana tutkimuksessa oli kaikenkokoisia yrityksiä, myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.